Climate Resilience And Environment

Klima, modstandsdygtighed og miljø

Gennem vores arbejde stræber vi på at forbedre levebrødet for verdens fattigste, at udvikle modstandsdygtighed over for de udfordringer, som klimaforandringer medfører, samtidig med, at vi sikrer positive og bæredygtig udvikling for alle.

Klimaforandringer er en af vor tids største trusler mod en retfærdig og bæredygtig udvikling. Effekterne af klimaforandringerne mærkes hurtigst og hårdest af de fattigste og mest sårbare i samfundene, som har gjort mindst for at bidrage til det skiftende klima, og som er blandt de mindst modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter og relaterede katastrofer. Der er behov for en hurtig indsats på alle niveauer for at støtte afbødning af klimaforandringerne og minimere omfanget af fremtidige følger af klimaforandring. Samtidig må lande og lokalsamfund støttes for at tage skridtene til at opbygge modstandsdygtighed, støtte tilpasningsforanstaltninger og styrke kapaciteten til effektiv katastrofesikring.  

Indsatsen mod klimaforandringer hænger sammen med bredere spørgsmål om miljøbeskyttelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Den uholdbare anvendelse af naturressourcer og menneskelige aktiviteters negative indvirkning på miljøet er veldokumenteret. Mens miljøforringelse forværrer fattigdom, social ulighed og sårbarhed, udgør velforvaltede økosystemer en vigtig og omkostningseffektiv mekanisme til at håndtere udviklingsudfordringer, afbøde følgerne af klimaforandringer og støtte tilpasningsforanstaltninger ved hjælp af Nature-Based Solutions.  

Gennem de seneste 15 år har NIRAS udført over 150 opgaver inden for katastroferisikostyring og klimatilpasning.  Vores erfaring har fremhævet det stigende behov for handling på dette område, og vi stræber efter at gøre en betydelig forskel i arbejdet med at sikre større modstandsdygtighed gennem alle vores projekter.

I løbet af de seneste 40 år har NIRAS udviklet en integreret tilgang til at håndtere de indbyrdes forbundne udfordringer, som klimaforandringer, miljøforringelse og fattigdom udgør. Vi leverer en bred vifte af rådgivningsydelser på tværs af klima- og miljødiscipliner fra tilpasningsplanlægning og opbygning af modstandsdygtighed til reduktionsindsatser og udvikling af lavemissionstiltag, katastroferisikostyring, bevarelse af biodiversitet samt hav- og jordbaseret miljøforvaltning. Vi samarbejder med en bred vifte af kunder fra multi- og bilaterale donorer til regeringer, fonde og organisationer i den private sektor. Vi har ekspertise i klima- og miljøspørgsmål fra internationalt politisk niveau til regionalt, nationalt og lokalt niveau på tværs af fire kontinenter.

Uanset hvor vi arbejder, understreger vores tilgang til at levere klima- og miljøindsatser altid vigtigheden af at balancere hensynet til klima, miljø og natur med udviklingsbehov og vækst. Vi arbejder for at minimere risici og kompromiser og samtidig at identificere muligheder. NIRAS har en integreret tilgang til at forbedre beskyttelsen og produktionen fra marine- og jordbaserede naturressourcer for at fremme en bæredygtig og inklusiv økonomisk udvikling og støtte naturbaserede svar på klimaudfordringen. Vi ved, at hensynet til levebrød og menneskers behov er af central betydning for en vellykket forvaltning af naturressourcerne og miljøbeskyttelsen, som fortsat er vores største og vigtigste ressource.  

Vi fortsætter med at fremme inklusiv grøn vækst for at beskytte og bevare miljøet i alt, vi engagerer os i. Dette gør vi ved at integrere miljø- og klimahensyn i vores projekter og, mest grundlæggende, i vores naturressourceorienterede arbejde.  

NIRAS er fortaler for en helhedsorienteret, inkluderende og tværfaglige tilgang, der maksimerer synergien mellem økonomiske, sociale og miljømæssige mål, samtidig med at afvejninger minimeres.  

Sammen med centrale interessenter undersøger vi disse ofte komplekse situationer med stor dedikation. Vi understreger behovet for inkluderende, socialt acceptable løsninger og analyserer muligheder og alternativer for at maksimere fordele for alle. Denne tilgang har givet os ry for at levere omkostningseffektive klima og miljørådgivningstjenester af højeste kvalitet, der overholder de aftalte rammer og konsekvent overstiger vores kunders krav.  

Vi tilbyder følgende ydelser:  

 • Teknisk analyse, udformning, gennemførelse og overvågning og evaluering af klima- og miljøindsatser. 
 • Støtte til formulering af klima- og miljøpolitik, herunder udvikling af Nationally Determined Contributions (NDCs).  
 • Design og implementering af Nature-Based Solutions på klimaforandringer. 
 • Planlægning af tilpasning og modstandsdygtighed, herunder planlægning og styring af katastroferisici.  
 • Modstandsdygtig byudvikling.  
 • Sårbarhed, fare- og risikovurdering.  
 • Reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse, bevarelse og forbedring af kulstoflagrene i skovene (REDD+). 
 • Energiplanlægning og –integration af vedvarende energi i nationale energipolitikker.  
 • Reform af energisektoren for at støtte organisationer og institutioner til forbedring af sektorens tekniske, institutionelle og finansielle effektivitet.  
 • Adgang til finansiering af klimaindsatser.  
 • Miljøvurderinger og due diligence.  
 • Miljøuddannelse, kapacitetsopbygning og bevidstgørelse.  
 • Planlægning og bevarelse af land- og vandmiljøer.  
 • Forvaltning af havet og kystområderne.  
 • Grøn vækst/grøn økonomi 
 • Forurenet jord og vand 
 • Forvaltning af fast affald og spildevand 

Se også: 

Hvordan NIRAS støtter Verdensmålene 13 

Hvordan NIRAS støtter Verdensmålene 15 

Tilpasning til klimaforandringer og håndtering af katastroferisici

Vil du vide mere?

Lena Ruthner

Lena Ruthner

Climate Change Sector Lead

International, United Kingdom

Relaterede ydelser