Agriculture

Landbrug, fødevaresystemer og udvikling af landdistrikter

Med mere end 50 års erfaring har NIRAS dokumenteret erfaring i at gennemføre store, multisektorelle programmer, der dækker landbrug, fødevaresystemer, ernæring og udvikling af landdistrikter i udfordrende og skrøbelige arbejdsmiljøer.

Den markante ulighed mellem levestandarder i hurtigt voksende byområder og landdistrikter er fortsat en udfordring for en vedvarende økonomisk vækst og politisk stabilitet i mange lande. Men der findes gennemprøvede metoder og værktøjer, der bidrager til at frigøre produktive kræfter og skabe muligheder for stadig mere velinformerede landbosamfund.  

Inkluderende og miljømæssigt bæredygtig vækst drevet af landbruget kan forbedre levebrødet for mindre landmænd og deres familier betydeligt. Investeringer i klimasmart produktion, robuste og inkluderende værdikæder og efterspørgselsorienteret udvikling af den private sektor i landbruget bidrager til omstillingen af landdistrikterne og letter et lands overgang ud af fattigdom.  

NIRAS stiller teknisk ekspertise til rådighed for både afgrøde- og husdyrproduktion fra jord til bord, der kombinerer forbrugernes interesser og landbrugsvirksomhed i levedygtige og bæredygtige værdikæder. Vi anerkender landbrugets rolle som en drivkraft af inklusiv og grøn vækst, særligt ved at forbedre effektiviteten af ressourcebruget, mindske miljøpåvirkningen og tilskynde innovative teknologier og digitalisering for at forbedre produktiviteten.  

Investeringer i landbruget er drivkraften for økonomisk udvikling i landdistrikterne, fødevaresikkerhed og – stabilitet.  

Vores eksperter i landsektoren hjælper med at sikre driftssikkerhed og sigter mod at fremme investeringer i produktiv arealanvendelse.  

Når kvinder får jordrettigheder, bliver husstande mere fødevaresikre, hvilket fører til bedre ernæring og bedre læringsresultater i skolen.  

NIRAS har stor erfaring med at støtte politikken for landdistrikterne og institutionelle reformer på globalt plan. Vi styrker ministeriers og offentlige og private aktørers kapacitet på alle niveauer og støtter bæredygtig, langsigtet landbrugsplanlægning, der skaber mulighed for erhvervsmiljøer for investeringer i landdistrikterne.  

Derudover engagerer vi os i aktiviteter, der forbedrer fødevarekvaliteten og sikkerhedsstandarder på verdensplan, mens vores interne mad- og drikkevareeksperter tilbyder værditilføjelser til produktionen gennem topmoderne forarbejdningsanlæg.  

Vi har gennemført flere end 500 projekter med fokus på alle former for landbrugsværdikæder og  udvikling af agroindustrien fra gartneri og mejeri til landbrugsafgrøder af høj værdi, såsom macadamianødder eller sheasmør, der fremmer eksempelvis social integration og beskæftigelse i landdistrikterne, bæredygtig kunstvanding og jordforvaltning, klimakloge og ernæringsfølsomt landbrug og investeringsstimulering for bedre afgang til finansiering.   

Vores ydelser inkluderer:

 • Udvikling af agroindustrien 
 • Agronomiske systemer og udvidelsesydelser 
 • Værditilvækst og den nyeste behandling 
 • Markedssystem og udvikling af værdikæder 
 • Handel og eksport 
 • Fødevaresikkerhed og kvalitetssystemer 
 • Styring af forsyningskæden 
 • Adgang til finansiering og fondsforvaltning 
 • Beskæftigelse i landdistrikterne og social integration 
 • Fødevaresikkerhed og ernæring 
 • Klimasmart landbrug og agro-biodiversitet 
 • Udvikling af værdikæden for husdyr 
 • Landbrugsplanlægning 
 • Akvakultur, fiskeri og havbrug 
 • Reform af politikken og udvikling af den institutionelle kapacitet 

 

Se også  

Hvordan NIRAS støtter verdensmål 2 

Viphya Chambos partnerskab med småfiskeopdrættere 

Din partner i udviklingen af landbrugssektoren

Vil du vide mere?

Kristina Mastroianni

Kristina Mastroianni

Agriculture Sector Lead

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 32

Relaterede ydelser