Kystbeskyttelse og oversvømmelsessikring

Beach area in Amager

NIRAS har mere end 40 års erfaring med at udarbejde multidisciplinære kystprojekter – nationalt såvel som internationalt – og vi har in-house adgang til alle typer specialister.

NIRAS er specialister inden for kystteknik, både når det kommer til teoretisk viden og praktisk erfaring. Vi udvikler vores løsninger ud fra et helhedsperspektiv og inddrager ofte relaterede fagdiscipliner i vores kystprojekter, herunder landmåling, miljø, byplanlægning og økonomi. Det giver robuste og integrerede løsninger, der samtidig skaber rekreative natur- og byrum.

Vores løsninger udspringer af en tilbundsgående forståelse af de fysiske processer og lokale forhold. Og vi benytter altid de nyeste numeriske modeller (MIKE-modelværktøjer og CFD-modeller), GIS og 3D CAD-software i vores arbejde.

Vi skræddersyr individuelle løsninger i tæt samarbejde med vores kunder og har desuden stor erfaring med borgerinddragelse og samarbejde med myndighederne.

Få adgang til alle typer ydelser inden for kystbeskyttelse og oversvømmelsessikring - se oversigt her.