Ilulissat Harbour NS 06445

Feltundersøgelser

Områdeforhold og data udgør nøgleelementer ved de numeriske modelundersøgelser samt design- og ingeniøropgaver på projekter. NIRAS har stærke kapaciteter inden for geoteknik og metocean, som vi bruger til at definere projektets omfang og til at specificere feltundersøgelser.

Dette sikrer, at specialiserede entreprenører udfører undersøgelser og analyser præcist og i fuld overensstemmelse med internationale standarder.

NIRAS har omfattende erfaring i forhold til afgivelse af tilbud, ledelse og kontrol af specialistundersøgelser og analyser - herunder:

  • Topografiske og bathymetriske undersøgelser
  • Geofysiske undersøgelser
  • Metocean målinger af datafiler
  • Geotekniske områdeundersøgelser

Vil du vide mere?

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Frederik Knudsen

Frederik Knudsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 5748

Se også: