Helsingor Marina NIRAS

Design og ingeniørarbejde

Vi har udvidet vores kapacitet og knowhow, så vi kan lede multidisciplinære havne-, genindvindings- og kystudviklingsopgaver - uanset deres placering eller på hvilket stadie man befinder sig i projektet.

NIRAS kan understøtte alle faser af projektdesign og ingeniørmæssige processer – fra licitationstilbud, indledende design, detaljeret design og videre til konstruktionen.

Vi har omfattende erfaring med at arbejde i forskellige kontraktmæssige forhold - herunder Owner’s Engineers, hvor vi sammen med vores kunder arbejder på designet af projektet fra begyndelsen. Vi er også en del af design- og byggeprocessen, hvor vi udarbejder detaljerede design i en fremskreden fase både inden og under konstruktionen.

Vil du vide mere?

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Frederik Knudsen

Frederik Knudsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 5748

Se også: