Lagos Harbour Nigeria NS 05221

Konstruktions- og ledelsesstøtte

I forlængelse af NIRAS’ input til design inden for havne og vandbyggerier bidrager vi også ofte med støtte inden for anlægsydelser.

Vi tilbyder overordnet ansvar og støtte til vores kunder ved at føre tilsyn med projekternes anlægsarbejde for dermed at sikre, at de stemmer fuldt overens med designplaner og specifikationer.

Ved at gennemføre kontinuerlige feltinspektioner af anlægsarbejdet i løbet af hele projektets forløb sørger vores eksperter for, at entreprenørerne på projektet anvender acceptable konstruktionsmetoder og lever op til håndværksmæssige standarder.

Derudover omfatter NIRAS’ kerneydelser også rådgivning som projektleder på anlægsprojekter, og i den kontekst har vi stor erfaring med at støtte vores kunder og interessenter i alle stadier af design- og konstruktionsprocessen. Dette omfatter også løbende kvalitetsovervågning og risikoanalyse under projektets udførelse.

Vil du vide mere?

Christoffer Truelsen

Christoffer Truelsen

Forretningsdirektør

Allerød, Denmark

+45 2546 1850

Frederik Knudsen

Frederik Knudsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4810 5748

Se også: