Matheus Torrezan Lebi6umdkga Unsplash

Udvikling af byområder

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byområder, og vi står derfor over for et presserende behov for at genoverveje, hvordan vi planlægger, designer og administrerer vores byer. NIRAS er engageret i denne rejse, med mere end et årtis arbejde med byudvikling i overensstemmelse med ambitionerne i FN’s verdensmål 11 og FN’s New Urban Agenda. Vi stræber efter at forbedre beboeligheden i byer ved at arbejde med klimarobusthed, grøn infrastruktur, kommunal finansiering og offentlig økonomistyring, grundlæggende service, god regeringsførelse og borgernes engagement i planlægningsprocessen.

Velfungerende og produktive byer er afgørende for at kunne opnå inklusiv økonomisk vækst, skabe arbejdspladser, inspirere til iværksætteri og styrke den sociale struktur og samfundets modstandsdygtighed.

Vores tilgang til arbejde i bymiljøer er rodfæstet i de tværfaglige udfordringer, der forhindrer byer i at udvikle sig til at være produktive, modstandsdygtige og beboelige. Vi samarbejder med nationale regeringer, myndigheder i byer og internationale agenturer – ofte på tværs af tekniske discipliner som konkurrenceevne og jobskabelse, køn og social inklusion, kommunal finansiering, institutionel kapacitetsopbygning, planlægning af infrastrukturinvesteringer, klimaændringer og adgang til ren energi. Når disse adresseres sideløbende, er der tale om nogle af de indsatsområder, der er centrale for at opnå mere modstandsdygtighed over for den hurtige urbanisering, som finder sted.  

Byer er særligt sårbare over for virkningerne ved geofysiske chok og ekstreme vejrfænomener som eksempelvis tropiske cykloner, oversvømmelse, tørke og hedebølger. Denne virkelighed kræver både offentlige og private investeringer i klimarobust infrastruktur, effektivt og lydhørt regionalt samarbejde om katastroferisikoreduktion og større lokal kapacitet til tilpasning til klimaforandringer i bymiljøer.

Vi trækker på vores omfattende projektviden fra Skandinavien og resten af verden, og skræddersyer ydelserne til hver enkelt by, vi engagerer os i. Vi bestræber os på at integrere vores løsninger i strukturer med stærkt lokalt ejerskab, og sætter en ære i at engagere vores landekontorer og lokale ekspertise, når de leverer teknisk bistand.  

Vi arbejder for kunder som Verdensbanken, Asian Development Bank, EU, KfW, GIZ, Danida osv. såsom myndigheder i byer og nationale ministerier.  

Vores ydelser inkluderer:

  • Integreret og inddragende byplanlægning 
  • Naturbaserede løsninger til tilpasning og reduktion af klimaforandringer  
  • Investeringsplanlægning af klimarobust infrastruktur 
  • Institutionel styrkelse af offentlig forvaltning 
  • Forvaltning af offentlige finanser og kommunal finansiering 
  • Ligestilling og social inklusion 
  • Konkurrenceevne og lokal økonomisk udvikling 
  • Digitale værktøjer og GIS til arealplanlægning 
  • Klimahandlingsplaner og strategisk rådgivning 
  • Miljøforvaltning i byer 

Vores arbejde med byudvikling

Se også: