Sustainable Energy

Bæredygtig energi

Med vores rødder som nordisk ingeniørvirksomhed har vi leveret ydelser inden for bæredygtige energiløsninger siden 1980’erne. Regeringer i mere end 20 lande har henvendt sig til NIRAS for at få støtte til at nå deres mål om en renere, mere effektiv og velinformeret forvaltning af energisektoren.

Vedvarende fremskridt i energisektoren har gjort det muligt for lande at avancere fra udviklingslande til udviklede lande. Men vækst har en pris. Der er behov for en hurtig indsats for at sikre, at vi holder op med at udtømme værdifulde naturressourcer, samtidig med at vi støtter visionen om velstand for alle. Vores ekspertise i kapacitetsopbygning forbedrer de lokale myndigheders muligheder for at holde trit med nye aktører og udviklinger i energisektoren og samtidig sikre god regeringsførelse. Vi tilbyder rådgivning inden for politik, finansiering, regulering, institutionel udvikling og fondsforvaltning. NIRAS-forvaltede energifonde mangedobler finansiering fra offentlige kilder gennem private investorer og sikrer, at langtidssikrede mål nås.  

Den stigende efterspørgsel på energi intensiverer de klimaforandringsudfordringer, som mange lande står over for. Samtidig er omkostningerne ved vedvarende energi (VE) imidlertid faldet drastisk, mens innovationer inden for intelligente elnet (smart grids) og lagringsteknologier har lettet overgangen til grønne energikilder. 

I dag lever én milliar mennesker stadig uden elektricitet, mens omkring tre milliarder er afhængige af traditionelle, forurenende brændstoffer til at lave mad og opvarme deres hjem. For at nå ud til dem, der ikke har adgang til moderne energi, fokuserer vi på markedsbaserede tilgange og støtter etableringen af selvbærende lokale markeder for langvarige virkninger i elektricificeringen af landdistrikterne.

Med øje for globale best pratices og lokale forhold, vurderer og videreudvikler NIRAS landenes støtteordninger for bæredygtig udvikling. Vi vurderer desuden, om lovgivningsmæssige rammer er befordrende for VE og vi finder effektive, men billige løsninger der faciliterer yderligere investeringer.  

Vi tilbyder også en bred portefølje af energieffektive (EE) tjenester, herunder energirevisionsprogrammer og energiforvaltningssystemer, styrkelse af den politiske lovgivningsmæssige rammer (fastsættelse af standarder, mærkning, certificering) samt finansieringsteknik af EE-projekter. 

Vi tilbyder følgende ydelser: 

  • Policy, planlægning og teknologi inden for vedvarende energi 
  • Energieffektivisering i bygninger og industrimiljøer 
  • Institutionel udvikling og kapacitetsopbygning 
  • Forvaltning af energifonde og innovative finansieringsordninger 
  • Inkluderende adgang til bæredygtig energi
  • Forsyning uden for elnettet 
  • Reform af lovgivning 

Hvordan NIRAS støtter FN’s verdensmål 7 

Din globale partner i bæredygtige energiløsninger

Vil du vide mere?

Frank Theil

Frank Theil

Sector Lead Energy/ Project Manager Energy and Urb

Stuttgart, Germany

Se også: