Projekt

Hjælp til landzoneadministration sparer tid og sikrer udvikling i kommunens landdistrikter

Telemast Project Web

I Nordfyns Kommune er en lang liste over ansøgninger om landzonetilladelse blevet mindre, og de har fået brugbare værktøjer til den fremadrettede sagsbehandling af landzonetilladelser.

29. marts, 2022
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Nordfyns Kommune

I Nordfyns Kommune har der, ligesom tilfældet er hos mange kommuner landet over, været en stor efterspørgsel på landzonetilladelser over en længere periode – og her har NIRAS bidraget til landzoneadministrationen i en travl periode.

Det har været en stor hjælp for sagsbehandlerne i Nordfyns Kommune, men ikke mindst er det også til fordel for kommunens borgere, som oplever en kortere sagsbehandlingstid og dermed en hurtigere realisering af deres projekter. Realiseringer af projekter i landzonen er vigtig for at sikre udvikling og holde på beboerne i kommunens landdistrikter.

Telemaster

I Nordfyns Kommune har NIRAS blandt andet behandlet flere landzonetilladelser til telemaster. En landzonetilladelse til opsætning af en telemast kræver en større vurdering, da der er krav om at undersøge alternative placeringer for at sikre reelle forhold for dækningsmuligheder og samtidig for ikke påvirke landskab og mennesker væsentlig negativt.

Gylletanksager

Telemaster er blot en blandt mange typer af landzonetilladelser, som NIRAS har bistået Nordfyns Kommune i deres landzoneadministration. Blandt andet kan også nævnes gylletanksager, der ofte har stor opmærksomhed i lokalsamfundene. NIRAS har foretaget den komplette sagsbehandling med dialog med ansøger, dennes rådgiver og bekymrede naboer, kontakt til øvrige relevante myndighedsområder i kommunen samt udarbejdelse af naboorientering, politisk sagsfremstilling og landzoneafgørelser.

Skabeloner

Ud over at indgå i Nordfyns Kommunes landzoneteam på lige fod med teamets øvrige kollegaer, har NIRAS også udarbejdet og opdateret skabeloner til brug for den fremadrettede sagsbehandling. Skabeloner til at udarbejde naboorienteringer og landzonetilladelser er et effektivt værktøj, der samtidig sikrer en kontinuerlighed og kvalitet i kommunens landzoneadministration.

Folk Fra Area Landzone
Stærkt 3-kløver fra NIRAS hjælper i kommunernes landzone: Kristina Moos Bylov (tv), Sofie Eriksen og Jeppe Goll fra afdelingen PLAN.

Vil du vide mere?

Kristina Moos Bylov

Kristina Moos Bylov

Chefkonsulent og Byplanlægger

Allerød, Denmark

+45 4299 0343

Se også: