Alfanordic Academy Team1 DSC08860 E1603980932176

For graduates

Drømmer du om at arbejde i Life Science- eller fødevareindustrien, og er du klar til at kickstarte din karriere som rådgiver eller konsulent? Så kan du søge om at blive ansat som graduate i vores Life Science & Food Graduate Programme.

Programmet er et 2-årigt, internationalt forløb for dig, der er nyuddannet. Ambitionen er, at du udvikler dig både på det faglige og på det personlige plan, hvor du ønsker at arbejde ambitiøst med at lære, reflektere og agere proaktiv i et forløb, hvor du samtidig arbejder i førende medicinal- eller fødevarevirksomheder. 

Et skræddersyet, parallelt uddannelsesforløb

Din faglige og personlige udvikling er i fokus under hele forløbet. I løbet af de to år vil du opleve en kombination af praktisk arbejde, videreuddannelse, samt personlig udvikling gennem mentoring og coaching.

Som graduate får du ‘hands on’-erfaring ved at arbejde på projekter eller med opgaver i en udvalgt produktionsvirksomhed i branchen. Sideløbende skal du gennemføre otte specialudviklede uddannelsesmoduler af en uges varighed, der afvikles ca. hvert kvartal.  

Såfremt der er et godt match, kan du efter graduate forløbet enten blive fastansat i den kunde virksomhed, hvor du primært har arbejdet eller blive ansat som konsulent i NIRAS.

White Model LIPD Academy

Faglig udvikling

De faglige kurser er inddelt i moduler og kobler erfaringen fra kundeopgaver med fagrelevante emner såsom kvalitets- og procesforståelse, GMP, risikovurdering, IT/automation, projektledelse, dokumentation, kvalificering/validering, QA/QC samt LEAN. 

Undervisningen foregår på engelsk og modulerne tager udgangspunkt i hverdagens udfordringer fra branchen og er afstemt med gældende regler og guidelines. Hvert modul afsluttes med en eksamen. Selve Graduate-forløbet afsluttes med en skriftlig hovedopgave og en mundtlig eksamen, hvor fokus er på den faglige, samt den personlige læring, udvikling og refleksion.

Typer af opgaver hos virksomhederne

Ude hos virksomhederne komme du til at udføre en bred vifte af arbejdsopgaver, bl.a.

  • Produktion af lægemidler eller fødevarer f.eks. fermentering, oprensning og pakning
  • Procesoptimering og risikovurdering
  • Dokumentation og beskrivelse af processer i henhold til gældende lovkrav
  • Problemløsning i forbindelse med metode-evaluering af forskellige processer
  • Designe og implementere IT- og automationsløsninger

Personlig udvikling

Den personlige udvikling begynder allerede i den første uge, hvor du og dit team deltager i en bootcamp. Før ankomsten har I alle fået lavet en Insights Discovery personprofil.

Insights Discovery person-profiler anvendes for at øge din selvindsigt, så du kan præstere på et højere og mere bevidst niveau. Samtidig giver det en indsigt i dine egne samt kollegers præferencer og handlemønstre.

Derudover understøttes din personlige udvikling løbende gennem undervisning i blandt andet empowerment, konflikthåndtering og feedback, gennem en mentorordning og et individuelt business coachingforløb. 

Coaching

Vi supporterer din personlig udvikling gennem et business coach forløb, hvor du får indsigter, der er vigtige for din personlige vækst og fremtidige arbejde i industrien.

Der følges op på din personlige udvikling, der kick startes på bootcampen, hvor du sammen med din coach tilrettelægger en individuel udviklingsplan, der passer til dine karriereønsker.  

Essensen i den personlige udvikling er en kontinuerlig læring og tilpasning, hvor du på en struktureret måde jævnligt skal reflektere over dét, du lærer, det du oplever, samt din egen adfærd og tanker. 

Coachingen varetages af erfarne business coaches, der har branche-indsigt og professionel coaching baggrund.

Udbytte

Som deltager i det 2-årige graduate program får du erfaring, der kan tage op mod fem år at opnå under normale omstændigheder. Vi oplever, at deltagerne efterfølgende får ansvarsfulde stillinger som eksempelvis projektledere eller teamledere, som unge nyuddannede normalt ikke kommer i betragtning til så tidligt i karrieren.

Som graduate i NIRAS kan du drage fordel af at være en del af et førende rådgiverfirma med 2.500 eksperter inden for en lang række fagområder, der blandt andet dækker pharma, life science, fødevarer, digitalisering, bæredygtighed og meget andet.

Du bliver en del af et team og en virksomhed, hvor du får støtte og hjælp til hurtigere at finde dig til rette på arbejdsmarkedet.

Opstart af nye graduate teams

Hvis du vil høre mere om graduate-programmet, er det muligt at møde os på forskellige karriere-messer i årets løb. Her er det også er muligt at møde nogle af vores nuværende graduates.

Du kan også følge NIRAS Life Science / NIRAS Food & Bevarage på LinkedIn, hvor vi blandt andet vil annoncerer opstart af det næste hold.

NIRAS Life Science Academy - Opstart af næste graduate forløb blive annonceret HER, samt på LinkedIn.

1 GRADUATES Insights Workshop

Bootcamp

Graduate forløbet starter med en bootcamp, der er tilrettelagt i samarbejde med tidligere soldater fra Danmarks specialoperationsstyrker (Jægerkorpset, Frømandskorpset og Sirius Patruljen), samt konsulenter med lang ledelses- og branche erfaring. 

Formålet med bootcampen er at kickstarte det personlige udviklingsforløb og afprøve reaktionsmønster, kommunikation og samarbejdsevner i pressede og stressende situationer. 

Der trænes gennem en række individuelle øvelser og praktiske holdopgaver, som bidrager til at opbygge teamspirit og lederevner. Dette baseres på forskellige ledelsesværktøjer og projektmetoder, der giver dig en værdifuld viden og selvindsigt, som følger dig resten af dit arbejdsliv. Hver øvelse afrundes med feedback og refleksioner over egen læring.

1 GRADUATES Bootcamp

Mentorordning

Som en del af graduate-forløbet har vi en mentorordning, hvor en uddannet mentor giver dig sparring og rådgivning på de faglige udfordringer, som du oplever i din dagligdag.

Mentoren er en intern NIRAS kollega, der ud fra egne erfaringer og kompetencer giver dig støtte og vejledning i den 2-årige periode, så du kan blive i stand til selvstændigt at udføre opgaverne ude hos kunderne.

Mentorordningen sikre dig netværk på tværs af virksomheden og sikre desuden organisatorisk- og faglig videndeling, hvor både mentor og graduate (mentee) opnår gensidig læring og indsigter.

Vil du vide mere?

Annette Myrup

Annette Myrup

Heading NIRAS Life Science Academy

Allerød, Denmark

+45 3144 7523

Se også: