2 VIRKSOMHED

For virksomheder

NIRAS Life Science Academy tilbyder unge nyuddannede kandidater indenfor life science- eller fødevareindustrien en unik kombination af arbejde, videreuddannelse og personlig udvikling. Der er tale om et struktureret graduate forløb, som på to år giver deltagerne en erhvervsmæssig erfaring og personlig udvikling, der under normale omstændigheder kun erhverves over en længere ansættelsesperiode. Tidligere deltagere har opnået stillinger og ansvar, som normalt tildeles langt mere erfarne medarbejdere.

De unge graduates ansættes hos NIRAS for en periode på to år, hvor de arbejder som juniorkonsulenter hos førende danske life science- eller fødevarevirksomheder.

Værdiskabende graduate program

Det unikke ved programmet er, at graduates udvikles både fagligt og personligt, idet hver enkel graduate tilbydes meget læring, support, personlig karriereudvikling og refleksion - både i form af fagligt kompetente undervisere med erfaring fra industrien, en faglig mentor, samt en ekstern business coach.

Alle mentorerne håndplukkes blandt NIRAS mange stærke faglige profiler og alle har gennemgået en mentoruddannelse. Mentor og mentee matches videst muligt, så der kan opstå gensidig læring gennem faglig udfordringer, netværk og personlig udvikling.

Den eksterne, fortrolige business coach assisterer graduate i den personlige udvikling, herunder transformationen fra studieliv til arbejdsliv, kommunikation, adfærd og samarbejde.

Hvorfor ansætte en virksomheds-graduate?

Efter den 2-årige graduate-periode har du som kunde mulighed for at fastansætte den graduate, der har arbejdet i din virksomhed. For dig og din virksomhed har det den fordel, at du så får en dygtig, ambitiøs og videbegærlig medarbejder, der ikke behøver on-boarding i din virksomhed eller i dit team, da I allerede kender hinanden fra graduate forløbet.

Du sikre dig hermed flere ressourcer til fremtidens udfordringer, du sikre dig de rigtige ressourcer til de rigtig positioner.

Rekrutteringsprocessen bliver kortere og hurtigere og sammen hjælper vi nyuddannede kandidater ind i life science- eller fødevareindustrien.

Personlig udvikling tiltrækker de unge

Det er vores erfaring, at de unge lægger stor vægt på personlig udvikling, når de søger job. De vil naturligvis gerne udvikles fagligt - det kan de på de fleste arbejdspladser, men det er de færreste, der i den grad også vægter den personlige udvikling.

Det har vi taget højde for i graduate programmet, hvor hver enkel graduate - udover mentorordningen og coachingforløbet - igangsætter en individuel udviklingsplan, der passer til deres karriereønsker.

Den personlige udvikling begynder allerede i den første uge, hvor graduates deltager i en bootcamp. De har alle fået en Insights Discovery personprofil, der giver dem indsigt i egne og kollegers præferencer, kommunikation og handlemønstre. På bootcampen arbejdes der med personlige opgaver, læring i projektledelse, teambuilding og refleksion – alt koblet til Insights profilerne. Formålet med bootcampen er at kickstarte udviklingsforløbet og afprøve reaktionsmønstre, samt samarbejdsevner i pressede og stressende situationer.

Senere i graduate forløbet bliver deltagerne undervist på modulet ’Empowerment’, hvor der arbejdes endnu mere i dybden med den personlige udvikling, det personlige lederskab, aktiv lytning, konflikthåndtering, forandringer og stresshåndtering og work-life-balance.

Essensen i den personlige udvikling er, at graduates på en struktureret måde jævnligt reflekterer over det de oplever, det de lærer, samt deres egen tanker og adfærd. 

De unge forberedes på, hvilke roller og forventninger, der er på en arbejdsplads, hvor deres kolleger har en anden faglig baggrund, personlighed og erfaring end dem selv.

Herved bidrages til at give de unge den bedst mulige start på arbejdslivet.

Faglig udvikling

På det faglige plan følger graduates et undervisningsforløb med 8 fag-moduler, kvartalsvis fordelt henover den 2- årige graduate periode. Modulerne kobler erfaringen fra produktionen i life science eller food industrien sammen med fagrelevante emner som kvalitets- og procesforståelse, GMP, risikovurdering, IT/automation, projektledelse, dokumentation, kvalificering/validering, QA/QC samt LEAN.

Modulerne tager udgangspunkt i hverdagens faglige udfordringer og er afstemt med gældende regler og guidelines. Undervisningen foregår på engelsk og hvert modul afsluttes med en eksamen. Selve graduate-forløbet afsluttes med en skriftlig hovedopgave og mundtlig eksamenspræsentation med fokus på faglig, samt personlig læring og refleksion. Eksamen afvikles i samarbejde med en ekstern censor.

Vil du vide mere?

Annette Myrup

Annette Myrup

Heading NIRAS Life Science Academy

Allerød, Denmark

+45 3144 7523

Se også: