Klimaregnskab E Laeringsforloeb

E-læringsforløb og rådgivning om klimaregnskaber

Er Jeres virksomhed klædt godt nok på, når det kommer til at udarbejde et klimaregnskab?

I NIRAS har vi udarbejdet et e-lærings- og rådgivningsforløb, der hjælper din virksomhed med at få en grundig forståelse af hvad et klimaregnskab er, og hvordan man udarbejder det. Uanset om du starter fra ”scratch” eller gerne vil have rådgivning om mere komplekse problemstillinger, så kan vi guide dig, og sætte dig i stand til selv at  identificere, kvantificere og forstå din virksomheds klimaaftryk.

I videoen herunder kan du høre, hvordan vores konsulenter bruger e-læringsforløbet i forbindelse med deres rådgivning:

Gennem e-læringsforløbet vil man:

 • Få en indflyvning til begreberne ’bæredygtighed’, ’miljø’ og ’klima’
 • Forstå motivationen for at udarbejde klimaregnskaber
 • Forstå lighederne og forskellene mellem klimaregnskaber og andre værktøjer såsom livscyklusvurderinger (LCA)
 • Forstå klimaregnskabers potentialer og begrænsninger
 • Stifte bekendtskab med drivhusgasprotokollen (GHG)  og dens 3 ”Scopes”
 • Forstå terminologien bag, samt oparbejde et basisordforråd inden for klimaregnskaber
 • Forstå de fire trin til at udarbejde et klimaregnskab:
 1. Afgrænsning og forberedelse
 2. Dataindsamling
 3. Beregning af CO2-udledninger i Klimakompasset
 4. Afrapportering af Klimaregnskaber

Hvorfor er klimaregnskabet relevant for min virksomhed?

E-læringsforløbet er for SMV'er og brancheorganisationer, der ønsker læring om, hvilke steps virksomheden skal igennem for at estimere CO2-udledningen og opstille et klimaregnskab.

Ud over en individuel og konkret rådgivning, giver e-læringsforløbet dig et ordforråd inden for bæredygtighed, miljø, klima og klimaregnskaber; du bliver præsenteret for de potentielle fordele, et klimaregnskab giver en virksomhed; du får kendskab til de standarder, en virksomhed skal følge, når der skal udarbejdes et klimaregnskab; og du bliver ført igennem den trinvise proces, som udarbejdelsen af et klimaregnskab indebærer.

Vil du gerne kontaktes?

Vil du vide mere?

Patricia Maria Nicholson

Patricia Maria Nicholson

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 6171 9310

Jasper Emil Strømgren

Jasper Emil Strømgren

Konsulent

Allerød, Denmark

+45 5336 4110

Se også: