Salman Pey Pey Karen Wethje Gjerlov Kwg Thorsten Falk Jensen Tfj Kortinfo Site

IKT-ledelse

IKT-lederen sikrer tværfagligt fokus på projektet ved at styre aftalte IKT- og BIM-leverancer samt processer. På den måde opnår det samlede projektet mest muligt værdi af den anvendte teknologi.

IKT-ledelsen er en vigtig og en integreret del af projekteringsledelsen.

Vi sætter projektet i centrum og uanset størrelse, er styringen et af omdrejningspunkterne for alle parter i projektet. IKT-lederens primære opgave er derfor at bistå projekteringsledelsen med at styre og håndtere IKT-aftaler, stå for tværfaglig koordinering og tilrettelægge aftalte leverancer igennem hele projektet.

IKT-ledelse er en faglighed og en karrierevej. Derfor har vi udviklet firmaets egen IKT- lederuddannelse og dele samt sikre viden gennem et BIM- og IKT-fagligt netværk.

Standardprocesser sikrer konsistens

IKT-ledelsen spænder over alt fra at indføre ensartet dokumentnavngivning til tids- og leveranceplaner i projektet.

Vi har derfor udviklet en værktøjskasse til IKT-lederen i form af standardprocesser for alle vigtige milepæle og aktiviteter i projektet fra start til slut. IKT-lederen tilpasser og anvender processerne i projektet for at sikre en konsistent projektgennemførelse, baseret på NIRAS’ erfaringer fra vores store projektportefølje, som vi har omsat til best practice- standarder.

Værktøjskassen indeholder også specialudviklede applikationer til at kvalitetssikre projektet - herunder BIM-dashboards, der giver IKT-lederen indsigt i fagmodellernes udvikling og kvalitet.

Vil du vide mere?

Salman Pey

Salman Pey

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 6020 9725

Jette Bakgaard Stolberg

Jette Bakgaard Stolberg

Eksperticechef BIM/IKT

Allerød, Denmark

+45 4810 4674

Se også: