Automated Mapping

Automatiseret kortlægning af bygningsmodeller

Med specialudviklede værktøjer kortlægger vi én hel bygning på samme tid, som andre bruger på at beregne et enkelt rum manuelt. Det højner kvaliteten af vores opgaver og skaber en bedre kommunikation med projektteamet.

Vi har udviklet en række databaserede værktøjer, som effektiviserer og højner kvaliteten af forskellige beregninger på byggeprojekter.

Værktøjerne kan foretage præcise og detaljerede beregninger som grundlag for analyser og simuleringer ved hjælp af en automatiseret opmåling af arkitektmodellen i Revit. Udover at reducere mængden af manuelle beregninger giver værktøjerne også ingeniøren mere viden at træffe beslutninger ud fra.

Vi sikrer beregninger for samtlige rum og ikke kun et repræsentativt udsnit ved automatisk at kortlægge hele bygningen. Det giver bygherren en større indsigt i byggeriet som helhed.

Sikrer krav til dagslysforhold i hele bygningen

Et af værktøjerne sikrer, at kravet til dagslysforholdene er overholdt i hele bygningen. Ved at bruge data fra Revit-modellen koblet med de nødvendige beregninger kan vi beregne dagslyset i henhold til Bygningsreglementets vejledning om korrektion til 10 pct.-reglen for dagslys. Metoden kan anvendes på boliger og erhverv.

Med dagslysapplikationen bliver det muligt at screene hele bygningen og sikre, at alle rum har tilstrækkeligt med dagslys.

Det fungerer samtidig som et kommunikationsværktøj, hvor projektgruppen kan blive informeret om, hvad der skal til for at overholde krav, og hvordan rummet performer. Dette gør det muligt at optimere på de passive tiltag såsom glasareal og -egenskaber eller rumindretning. På den måde får man et mere gennemarbejdet og gennemtænkt projekt.

Revit-plugins

Udover værktøjet til at beregne dagslys for hele byggeriet har vi udviklet Revit-plugins, der løser følgende opgaver:

- Arealopmåling til energirammeberegninger.
- Arealopmåling til radiatordimensionering.
- Beregne støjreducerende krav til vinduer.
- Beregne luftmængder og lave simple principdiagrammer mm.
- Beregne lasten på vægskiver og finde deres placering

Projekter, hvor nogle af værktøjerne er brugt:

  • Aarhus Brokvarter
  • Buchwalds Bro – Horsens Midtby
  • Sankt Helene Torv
  • Sønder Ringvej 33A
  • Dalum Papirfabrik
  • Stigsborg Haver
  • Tryghedsboliger i Lund

Vil du vide mere?

Christine Dalgaard

Christine Dalgaard

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 2761 8832

Se også: