Indsigt

Sådan binder dashboards BIM og IKT sammen i komplekse byggerier

Salman Pey

Byggeriet af Danmarks første højhusvandværk var vendt på hovedet, da de tonstunge procesanlæg skulle tilpasse sig bygningen fremfor omvendt. Det krævede et BIM-dashboard, der lyste rødt, hvis der var fare for fejl.

5. oktober, 2020

Normalt bygger man et vandværk, hvor der er god plads - f.eks. på en bar mark uden for en by. Det er på ingen måde tilfældet ved Danmarks første højhusvandværk, der skal stå færdigt 2022 i København i den attraktive bydel Frederiksberg. Bygningen går derfor i højden fremfor i bredden for at få plads.

Det har betydet en omvendt arbejdsgang, hvor underrådgiveren vandspecialisten Krüger først kunne gå i gang med at projektere og udføre de kæmpestore proces-anlæg, da NIRAS og Gottlieb Paludan Architects havde projekteret hele bygningen.

For at sikre de bedste løsninger til byggeriet stillede bygherren Frederiksberg Vandværk helt fra start høje krav til projektet i form af digitale modeller og data til at illustrere og beskrive leverancer.

Læs også Danmarks første højhusvandværk er klimavenligt og fleksibelt 

Det udfordrede os på den konstruktive måde. Bygherren var god til at diskutere løsninger med os og skabe de bedste rammer til projektet – f.eks. i form af de valgte processer for modellering, tværfaglig koordinering og klassifikation. Vi prioriterede derfor at forberede os maksimalt til projektet sammen med de andre på holdet.

Digitalisering handler mere om mennesker end værktøjer

Opvarmningen bestod bl.a. af en workshop, hvor Krüger, GPA, Arkil og NIRAS gennemgik krav og aftalesæt, og hvor de to virksomheder lærte hinandens forskellige måder at projektere på, deres software-værktøjer, og hvad de hver især havde af ønsker og forventninger til projektet.

Hvad står IKT for?

IKT står for Informations- og KommunikationsTeknologi – dvs. teknologi, der gør det muligt for brugerne at få adgang til, redigere, overføre og gemme information.

Hvad står BIM for?

BIM står for Bygnings Informations Modellering og refererer til en samlet digital model af et bygningsværk. Formålet er at afklare begreber, definitioner og sammenhænge mellem objekter i en byggesag eller et byggeri.

Man skal understøtte og effektivisere projektteamets arbejdsprocesser med digitale værktøjer. Der er rigtig mange grænseflader mellem proces og byggeri på et installationstungt byggeri som et højhusvandværk. Det var vigtigt, at vi satte en ramme for vores samarbejde, så vi kunne opnå sambyg.

Dashboard analyserer data på tværs af alle projekter

De høje IKT-krav, mange 3D-modeller, 2D-tegninger, dokumenter fordrede et stort sammenhæng mellem elementerne. Det krævede at man kunne binde projektmaterialet sammen på tværs, og at et objekt - f.eks. en bestemt væg - altid havde den samme kode.

For hele tiden at kunne følge projektet live og kvalitetssikre og monitorere de mange data har NIRAS udviklet et internt værktøj i form af et dashboard, som kan visualisere data og skabe et bedre overblik for projektdeltagerne.

Udfordringen er ofte, at man først finder fejlene sent i forhold til projektets afslutning. Det betyder, at fejlen vokser sig større og større og bliver et stort problem oftest tæt på en aflevering. Med dashboadet har vi fundet en måde at monitorere vores modeller live, så vi nærmest har en rød lampe, der lyser rødt, hvis der er udfordringer, der kræver vores opmærksomhed.

Dashboardjpg (1)

Andre fordele ved dashbordet er, at vi med tiden kan lære flere ting fra vores projektdata og spore tendenser, der kan påvirke kvaliteten af vores projekter.

Perspektivet for dashbord er at udvikle en tilsvarende til vores kunder, så de også har mulighed for live at monitorere deres data fra modeller, tidsplaner og økonomi på deres projekter.

Udover Frederiksberg Højhusvandværk har NIRAS også erfaringer med dashbord ved andre komplekse byggeri som f.eks. BørneRiget. Her fandt vi bl.a. ud af, hvorfor fagmodellerne blev langsommere og kunne dermed optimere dem, så vi hurtigere kunne komme i mål med designet.

Sparer entreprenøren for tekniske og tidsmæssige udfordringer

Mens Krüger projekterer og udfører proces-anlæggene, projekterer GPA og NIRAS alle byggefagene, og derefter ofører totalentreprenøren Arkil konstruktioner og råhusbyggeriet på grunden.

Arkil havde stor gavn af NIRAS’ BIM/IKT-koncept, da vi udarbejdede udførelsesprojektet for totalentrepriseopgaven. Gennem hele forløbet var det digitale set-up et solidt redskab til at koordinere alle fagdisciplinerne, synliggøre kollisioner for derefter at projekttilpasse, så projektet løbende fremstod velkoordineret såvel intent i projektgruppen, som over for bygherren ved de enkelte faseskift.

"NIRAS’ BIM/ICT concept is definitely a tool that reduces design errors and thereby saves the client technical and time consuming challenges in the construction phase, as well as the appertaining economic consequences thereof."

Project Director Steen Horskær, Arkil

Saves the contractor technical and time-consuming challenges

While Krüger designs and executes the process plants, GPA and NIRAS design all the constructions, after which the general contractor, Arkil, establishes the constructions and town hall building on the ground.

Arkil made great use of NIRAS’ BIM/ICT-concept when we devised the execution project for the design-build contract. Through the entire process, the digital setup was a solid tool to coordinate all the professional disciplines, illustrate collisions and subsequently adapt so the project continuously remained well-coordinated both internally in the project team, and for the client in the individual phases.

Vil du vide mere?

Salman Pey

Salman Pey

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 6020 9725

Se også: