Webim

WeBIM visualiserer linked data på byggeprojekter

Konstante ændringer i byggeprojekter udfordrer alle parter i byggebranchen. En række smarte apps giver alle parter et bedre overblik og sikrer bedre arbejdsprocesser byggeriet igennem.

Vi har udviklet en række værktøjer, der gør det lettere at få overblik ændringer i et byggeprojekt.

Værktøjerne består af nogle brugervenlige apps, der hver især skaber sammenhæng mellem informationer i bygningsmodellerne, og gør dem tilgængelige på en visuel og letforståelig måde.

Et eksempel er en app, som på en plantegning viser hvilke rum og bygningsdele, der har ændret form og placering inden for en given periode. Andre apps skaber sammenhæng mellem 3D-objekter, anlægslister, komponentlister, pumpelister, diagrammer, beskrivelser, tilbudslister mv.

Se konsekvenser for dine ændringer i projektet

De mange apps samles på et browserbaseret ’instrumentbræt’, der holder styr på og giver overblik over projektets løbende udvikling.
Værktøjerne skaber transparens for byggeriets parter. Det er vigtigt, når man skal gennemskue konsekvenserne af de ændringer, man udfører.

Appsene er en del af et overordnet koncept i NIRAS kaldet WeBIM (web-BIM), som bygger på linked data- teknologi.

Forud for, under og efter tilblivelsen af et byggeri, skabes der enorme mængder data. I forbindelse med at man udformer projektet benytter de forskellige involverede virksomheder en perlerække af digitale værktøjer til at beregne, simulere, beskrive, visualisere osv.

Selvom værktøjerne bør bearbejde det samme projektmateriale, er virkeligheden desværre mere kompleks end som så. Hvert værktøj benytter en intern datamodel, som ikke taler med datamodellerne fra de øvrige værktøjer, og hurtigt opstår der flere parallelle sandheder på tværs af værktøjer

Knowledge graph

Med linked data er vi i stand til at opbygge et netværk af data, som på den ene eller anden måde har en relation til hinanden. Det kan være den ansatte, som arbejder på en række projekter eller simpelthen relationen mellem en bygnings etager, rum og bygningsdele.

Sådan et netværk af data kalder man også for en knowledge graph - altså en graf af viden, som man kan afsøge for svar på sine spørgsmål.

Når vi har adgang til strukturerede data, er det nemmere at integrere værktøjer:

  • med et standardiseret interface kan man oprette, ændre og slette data af enhver applikation, hvor man har tilladelse til det
  • med PowerBI kan vi lave dashboards, der fremstiller nøgledata på en lettilgængelig og interaktiv måde
  • med apps (f.eks. web-apps eller Power-apps) kan vi bygge simple apps til f.eks. registreringsopgaver. Hermed udbygges datasættet med ny viden.

Vil du vide mere?

Mads Holten Rasmussen

Mads Holten Rasmussen

Ingeniør

Allerød, Denmark

+45 2761 8524

Se også: