Digital Strategi Min

Digital projektering

Digital projektering er maskinerummet i BIM. Dér sikrer vi, at projektet hænger sammen.

Med digital projektering skaber vi de rigtige rammer for præcise og koordinerede bygningsmodeller og et intelligent, tværfagligt samarbejde. Med vores kvalitetssikringsværktøjer fanger vi fejl og usammenhæng tidligt under projekteringen således, at projektet fremstår velkoordineret, hænger sammen og er bygbart, når vi afleverer projektet til bygherren og udførende parter.

Vi bygger både installationstunge og mindre komplekse byggerier op i et BIM-miljø, hvor vi definerer bygningsdele, modellerer og tilføjer flere former for egenskabsdata, som tilsammen udgør en digital repræsentation af byggeriet.

Den digitale projektering er maskinerummet for at udforme strukturet BIM-modeller. Det giver blandt andet grundlaget for at projektetmaterialet hænger sammen, og at man kan koordinere grænseflader og estimere tid og økonomi. De digitale bygningsmodeller giver bedre kvalitet for kunden og et mere transparent samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Systematiske processer

Vi har fastlagt en proces for opstart af bygningsmodeller og måden hvorpå, vi indarbejder forskellige fagdiscipliner i én samlet model. På den måde sørger vi for, at koordinater, placering af bygningsdele, rumareal- og højder og det fælles grundlag for bygningen er koordineret og præcist.

Vi er eksperter i at skabe BIM-modeller for konstruktioner, ventilation og brand mm. Vi har standardopsætninger for modelleringsarbejdet for alle fag. Det sikrer ensartethed på tværs af discipliner og projekter. Samtidig er det her, vi sørger for, at grundlaget for at binde projektmaterialet er indarbejdet. Hvad enten det er klassifikationskoder, bygningsdelsnavngivning og/eller systemkoder, sker det helt automatisk.

Systematiske processer sikrer, at vi kan samarbejde med andre fag og indarbejde fælles løsninger for grænseflader. Vi sikrer bl.a., at alle aftalte udsparinger er indarbejdet i konstruktionsprojektet uagtet, om udsparingen er til en dør, vindue eller en ventilationskanal.

Egen- og tværfaglig kontrol

Kvalitetssikring er en essentiel og integreret del i digital projektering. Vi udfører egenkontrol og tværfaglig kontrol undervejs i projekteringen på både 2D-projektmateriale og 3D-fagmodeller. Vi har udviklet værktøjer til dette formål, som bl.a. fanger, om en væg eller dør har flyttet sig, om tegnings- og dokumentlister hænger sammen med tegninger i modellen, samt visualisering af kollisioner over tid til mere effektiv kommunikation og opfølgning.

Vil du vide mere?

Anders Bau Hansen

Anders Bau Hansen

Rådgiver

Allerød, Denmark

+45 4043 6041

Se også: