Digital Measurement Registration Inspection And Documentation

Digital opmåling, registrering, inspektion og dokumentation

Med en laserscanner eller fjernstyret drone kan vi foretage en præcis tredimensionel opmåling og registrering af f.eks. bygninger, facader, udendørsarealer, produktionsanlæg, indvendige rumforløb, broer og tunneler. Resultatet af scanningen er en virtuel 3D-model - enten som en punktsky eller sammensat af billeder.

Modellen af det scannede område omdanner vi til en 3D CAD/BIM-model, som man f.eks. kan anvende som projekteringsgrundlag for en renovering/ombygning eller til at styre drift eller facility management.

Ved et nyt byggeri eller en ombygning kan man med en 3D-scanning generere en nøjagtig as-built-model, som når man sammenligner den med rådgiveres 3D-modeller gør det let at kontrollere og dokumentere evt. forskelle mellem det reelt udførte og det projekterede.

Et godt visuelt grundlag

Med en billedregistrering kan man dokumentere et område eller en bygnings tilstand på registreringstidspunktet. I modsætning til en traditionel fotoregistrering har man med den virtuelle 3D-model altid overblik over, hvor man er, så det er let at genfinde i virkeligheden. Det giver et godt visuelt grundlag for efterfølgende inspektioner og analyser, fordi man virtuelt kan bevæge sig rundt i en digital kopi af det scannede område.

Derudover kan 3D-registreringen anvendes sammen med computerbaseret billedgenkendelse, som automatisk kan finde f.eks. skader i betonkonstruktioner.

Inspektion af svært tilgængelige områder

Flyvende droner giver mulighed for at inspicere og registrere områder, som ellers vil være svært tilgængelige. På den måde kan man få en nøjagtig opmåling af en facade eller tage regelmæssige film og luftfotos af byggepladsen til f.eks. at staderegistrere eller granske sikkerhedsforhold mm.

Vil du vide mere?

Laurids Rolighed Larsen

Laurids Rolighed Larsen

Afdelingsleder

Allerød, Denmark

+45 2021 5225

Se også: