Projekt

Ny, moderne biograf på toppen af Ballerup Centret

Biograf Ballerup NS 10740 1920

Ballerup Centeret fra 1973 kan bryste sig af et nyt kulturcenter på toppen af bygningen. Konstruktions- og installationsmæssigt var det en ingeniørteknisk udfordring at forstærke de eksisterende konstruktioner og føringsveje for el og vand.

17. januar, 2023
  • Sektor: Byggeri

Den ekstra etage på toppen af Ballerup Centeret medførte særlige ingeniørteknisk snilde i forhold til konstruktioner og installationer, der dels skulle forstærke, dels skulle opgraderes med ekstra føringsveje bl.a. til et nyt ventilationsanlæg. NIRAS var projekterende ingeniørrådgiver på projektet og rådgav om alle ingeniørdecilpiner som konstruktioner, indeklima og brand.  

”De statiske beregninger viste, at projektet krævede en større forstærkning, og at det var nødvendigt at udvide de eksisterende fundamenter og bærende konstruktioner. Den nye, høje biograf-etage udarbejdede vi statisk som sin egen bygning - hævet over den eksisterende - og båret af forstærket søjler og fundamenter,” siger projektleder Katrine Hauerslev fra NIRAS.

Bygningen fik også et solcelleanlæg på taget

Samtidig sikrede ingeniørerne fra NIRAS i deres projektering af byggeriet, at bygningsejeren Ejendomsinvesteringsselskabet DADES sideløbende både i forhold til statik og installationer kunne etablere et stort solcelleanlæg på taget.  

Under hele projektet var kundehensyn et vigtigt fokuspunkt, da centret skulle være i drift og fungere samtidig med, at håndværkerne udførte udvidelsen.

”Det krævede koordinering, detalje-planlægning, natarbejde og en større rokade af de berørte forretninger i forbindelse med forstærkningsarbejderne og de nye indgangspartier i centeret,” siger Katrine Hauerslev.

NIRAS rådgav også om brand og udarbejdede bl.a. en brandteknisk redegørelse for projektet.

Samarbejdspartnere på projektet var CC Contractor og LINK Arkitektur.

NIRAS-ydelser på projektet
Konstruktioner/statik, installationer herunder el, vvs, køling, ventilation, CTS, brand, energi, indeklima, akustik og arbejdsmiljø. Desuden IKT- og projekteringsledelse.

Ballerup biografsal

I Ballerup nyder kommunens knap 50.000 indbyggere at kunne se de nyeste film i topmoderne omgivelser. Ovenpå Ballerup Centeret åbnede i 2021 et kulturcenter på 2.300 m² med fire biografsale, foyer, lounge, medarbejderområder, operatørrum, caféområde, sanitetsfaciliteter og fællesområder for centret.

Vil du vide mere?

Katrine Hauerslev

Katrine Hauerslev

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 3078 7537

Se også: