Inside of art museum Kunsten with two men talking
Den nænsomme renovering resulterede i, at NIRAS’ samarbejdspartnere på projektet indstillede projektet til Renoverprisen 2016.

Kunsten i Aalborg

Restaurering af ’Kunsten’ i Aalborg

En respektfuld restaurering af Alvar Aaltos arkitektoniske perle kvalificerer Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg blandt Danmarks bedste renoveringer.

Kunsten er blevet restaureret med NIRAS som bygherrerådgiver, og museet genåbnede i 2016.

Publikum føler, at de kommer tilbage til et museum, som de kender, men som samtidig er opgraderet til de krav, der i dag stilles til et museumsbesøg.

Overraskelser i bugen af Aaltos bygning 

Renoveringen omfatter blandt andet en gennemgribende restaurering af bygningen og parken, nyt liv til udstillingsarealer og publikumsfaciliteter, et bedre flow gennem museet samt forbedrede personalefaciliteter. Bygningens status som fredet satte sine klare rammer for arbejdet, men ved at grave ned i jorden og udnytte det underliggende parterre-plan bedre kunne man tilføje modige nyskabelser, der fungerer overraskende godt i brugen af Aaltos bygning.

Alt er sket i Aaltos ånd

Opgaven bestod i at bevare mest muligt af Aaltos enestående bygning og samtidig skabe et moderne og tidssvarende museum. Det lykkedes at opfylde museets ønsker inden for husets rammer ved at operere under jorden. Til gengæld er stueetagen – hvor Aalto er stærkest repræsenteret – så godt som urørlig. Velkomstarealet er ændret, museumsbutikken er flyttet og har fået mere plads, og der er bygget et vidensrum i den gamle kammermusiksal.

Træ, tegl, marmor, messing og beton

Projektet er tro over for Aaltos holdning til materialer. Aalto arbejdede med et begrænset materialevalg – træ, tegl, marmor, messing og beton. Det blev respekteret.

Rådgiver i hele forløbet

Under hele renoveringen - fra den indledende programmering og frem til indvielsen - var NIRAS bygherrerådgiver og deltog i styregruppe, bygherreudvalg og økonomiudvalg, udarbejdede byggeprogram, stod for prækvalifikation og totalrådgiverudbud som EU-udbud og var sekretær for bedømmelsesudvalget. I projekterings- og udførelsesfasen deltog NIRAS ligeledes som bygherrerådgiver i det samlede forløb og koordinerede desuden bygherrens marmorrådgiver.                     

Renoveringen foregik i en tæt dialog med Kulturstyrelsens Fredningsmyndigheder.