Projekt

Nøjagtige 3D-modeller giver bedre bygge- og anlægsprojekter

Bannerfoto

En detaljeret ’Reality Model’ kan forbedre og effektivisere eksempelvis vedligeholdelsen af en bro gennem hele dens levetid. Modellen skaber samtidig en fælles referenceramme for alle parter i et projekt.

10. juli, 2021
  • Sektor: Data & Digitalisering, Infrastruktur
  • Lande: Danmark

Ved hjælp af et stort antal billeder, som bliver kombineret og analyseret ved hjælp af terrestrisk fotogrammetri, kan der etableres en nøjagtig 3D-model af for eksempel en bro. Modellen viser broens geometriske udformning og kan samtidig indeholde store mængder data om broens egenskaber og funktioner. Gælder det for eksempel vedligehold af broen kan 3D-modellen sikre bygbarhed og simplificere dialogen mellem alle de interessenter, som er involveret i projektet.

Mere kvalitet og færre omkostninger

At etablere og anvende en ’Reality Model’ skaber værdi inden for både kommunikation, arbejdsprocesser, informationsadgang og ved fastlæggelse af løsningskoncept og design. Reality Modelling kan anvendes til mange andre formål inden for byggeri, infrastruktur og industri end blot vedligehold af broer som i eksemplet. Metoden kan optimere og effektivisere arbejdet, og den er generelt set med til at sikre kvalitet og reducere de omkostninger, der er forbundet med fx en bro i hele dens livscyklus.

Med en detaljerig model, som alle parter nemt kan tilgå, kan flere ting eksempelvis ordnes direkte fra kontoret. Det sparer rejseomkostningerne til og fra broen. Derudover minimerer en detaljeret model risikoen for fejlkommunikation.

Fælles referenceramme

En 3D model er, frem for en tegning, let at forstå og forholde sig til for både fagfolk og lægmænd. Ved etablering af en 3D-model af de eksisterende forhold skabes der en fælles referenceramme, som alle parter kan forholde sig til. Den fælles referenceramme er vigtig i alle faser af et bygværks livscyklus. Modellen kan være i brug fra starten, hvor en aktivitet planlægges, når projekteringen udføres og i forbindelse med at data afleveres til driften.

I den daglige drift af den enkelte bro vil det være hurtigt at forholde sig til konkrete opgaver, der skal udføres eller følges op på. Ved renoveringsopgaver vil 3D-modellen eksempelvis kunne anvendes i forbindelse med løsning af tvivlsspørgsmål og på den måde understøtte en hurtig afklaring.

Rm Cyklus

Let adgang til data

Brugen af modellen intensiveres ved projektering, hvor dialogen om aktiviteter på broen er størst. Her kan man anvende modellen i forbindelse med granskning, planlægning, registrering og formidling. Alle projektdeltagere vil have mulighed for at holde sig opdateret i forhold til forskellige aktiviteter på broen via mobiladgang til Reality modellen.

Modellen kan fx deles med projektdeltagerne i en browser, og den tværfaglige koordinering kan ske let og informativt ved brug af fx Revizto.

NIRAS har en gennemarbejdet metode til brug af Reality Modelling. Kontakt os for at få mere at vide om metoden.

Hvor meget koster det?

  • For at fremstille en Reality Model skal der tages billeder af broen. De kan tages fra jorden og eventuelt suppleres med billeder fra luften ved hjælp af en drone.
  • Derefter skal billederne bearbejdes i specialsoftware, hvorefter modellen foreligger. Tiden til dataindsamling og databehandling afhænger af konstruktionens fysiske udformning og omfang, detaljeringsgraden af modellen og den ønskede nøjagtighed.
  • Detaljeringsgraden for et givent udsnit af broen øges bl.a. ved at tage flere billeder fra en kortere afstand og fra forskellige vinkler.
  • Prisen er derfor afstemt efter opgavens omfang. Tag personlig kontakt for et overslag på en given opgave.
  • Reality Modelling kan anvendes inden for mange fag og til mange formål.

Kontakt

Thomas Lundsgaard

Thomas Lundsgaard

Ekspertisechef, BIM-ansvarlig for Infrastuktur

Allerød, Denmark

+45 6039 4421

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se også: