FMC Europeen Innovation Center SCION DTU. NS 07537 1920

Reality Capture - 3D scanning og modellering

Vi hjælper bygningsejere med at få et detaljeret og nøjagtigt grundlag for facility management, ombygninger, tilsyn mv.  

NIRAS har over en 3-årig periode scannet og modelleret mere end 300 bygninger med et samlet etageareal på mere end 500.000m2.

For et enkelt boligselskab har vi etableret 3D driftsmodeller for 11.000 lejligheder, i alt ca. 800.000m2, baseret på eksisterende bygningstegninger med kontrol af de enkelte lejlighedstyper ud fra 3D scanning. 

Procesanlæg, forsyning og infrastruktur 

Vi udfører tilsvarende 3D scanning og modellering af procesanlæg og til projekter inden for forsyningssektoren og infrastruktur. Ofte i samarbejde med kollegaer, som er specialister i rådgivning inden for den pågældende sektor.  

Fotoregistrering 

Fotoregistrering udføres som en selvstændig ydelse eller som tillæg til 3D scanning afhængig af formålet. Fotoregistrering kan f.eks. udføres fra helikopterdrone til inspektion af tage, facader eller tekniske anlæg, som er svært tilgængelige.

Billederne/video mv. kan gennemgås manuelt eller kan anvendes sammen med computerbaseret billedgenkendelse, som automatisk kan finde f.eks. skader i betonkonstruktioner.

Droneinspektion kan udføres med varmefølsomt kamera, som bl.a. bruges til kontrol af klimaskærm.  

360 graders panoramabilleder 

Vi leverer 360 graders panorama billeder med tilhørende viewer fra bl.a. Matterport eller iSTAR, hvor begge løsninger giver mulighed for, at man virtuelt kan bevæge sig rundt på lokaliteten.  

Case: Gladsaxe Kommune 

I perioden fra november 2020 til marts 2021 har vi gennemført 3D scanning og modellering for en del af ejendomsporteføljen i Gladsaxe Kommune. Opgaven omfattede 55 kommunale bygninger (skoler, daginstitutioner, idrætsfaciliteter, administrationsbygninger mv.).  Med modelleringen ønsker kommunen at få et overblik over bygningernes brug og fordelingen af m2 på de forskellige anvendelsesområder. Modellerne skal endvidere tjene som grundlag for oprettelse af fagmodeller ved kommende byggeprojekter.  

NIRAS gennemførte 3D scanningen med håndholdt- og stationær scanner og med efterfølgende modellering i Revit. 

Leverancen inkluderede: 

  • Punksky i .e57 format. 
  • Driftsmodel i IFC 2x3 og RVT 
  • Etageplaner og facadeopstalter i pdf-format 
  • Matrikelplan med situationsplan for hele grunden 

Etageplanerne indeholder Rum-ID, Rumfunktion og nettoarealer. 

Kommunen har efterfølgende uploadet data til DaluxFM. 

Vil du vide mere?

Flemming Kristensen

Flemming Kristensen

Gruppeleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4507

Laurids Rolighed Larsen

Laurids Rolighed Larsen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 2021 5225

Se også: