Projekt

Langvad Å blev til Danmarks længste faunapassage

Langvad Til NIRAS.00 00 13 21.Still001

Langvad Å har fået et flot, slynget forløb. Foto: HedeDanmark

Et unikt vandløbsprojekt transformerer Langvad Å til et naturligt vandløb, åbner for bynær natur og skaber levesteder for vandrende fiskearter.

27. november, 2023
  • Sektor: Vand, Miljø
  • Lande: Danmark
  • Klient: Roskilde Kommune

Roskilde har fået et enestående naturprojekt. Langvad Å, der tidligere var opstemmet siden 1300-tallet, er nu blevet omdannet til Danmarks længste faunapassage. Bag projektet står Roskilde Kommune, og som rådgivende ingeniør på projektet har NIRAS spillet en central rolle i detailprojektering og tilsyn med udførslen.

Historien bag Langvad Å går tilbage til Vikingetiden, hvor den oprindeligt var en vig i Roskilde Fjord. I 1300-tallet blev den inddæmmet for at skabe vandkraft ved det nuværende Kattinge Værk. Vandet fra kraftværket faldt direkte fra søen og ned i fjorden, hvilket gjorde det umuligt at etablere et omløbsstryg ved værket.

I 2013 foreslog NIRAS en alternativ løsning: At lede vandet ud af søen mod øst, gennem den store ådal, der skiller det gamle Skt. Hans Hospital fra Roskilde by. Denne løsning skabte ikke kun en mere effektiv faunapassage men passede også perfekt ind i Roskilde Kommunes byudviklingsplaner for det gamle hospital.

Se videoen fra projektområdet

En ny vandløbsrute

Projektet, der har været undervejs i hele 10 år, er et eksempel på, hvordan den rigtige løsning ikke altid er den letteste. Det krævede en grundig planlægning og ekspertise at omdanne Langvad Å til en optimal faunapassage.

Det nye vandløb slynger sig nu over ca. 3,6 km fra Kattinge Sø til Roskilde Fjord. Denne strækning fører vandet gennem fredede landskaber, urørt skov og afgræssede enge. Vandløbet er ikke kun en effektiv passage for vandrende fiskearter som ørred og ål, det har også skabt en række nye levesteder for disse arter. Projektet har været med til både at genoprette og skabe ny, spektakulær, bynær natur, som Roskilde-borgerne kan nyde. Vandløbet følger på nogle strækninger de eksisterende stier i området, og dette skaber en naturlig forbindelse mellem byen og vandet.

Et faunapassageprojekt ud over det sædvanlige

En betydningsfuld dato, den 27. november 2023, markerede indvielsen af det nye vandløb. Miljøministeren deltog ved åbningen af Langvad Å som faunapassage. Her blev den sidste jorddæmning gennembrudt, og vandet kunne nu fylde det slyngede vandløb for første gang. Det var et øjeblik, der ikke blot repræsenterede afslutningen på et ambitiøst projekt, men også begyndelsen på en ny æra for Langvad Å og dets omgivelser.

Langvad Ås forvandling er ikke blot etableringen af en faunapassage – det er skabelsen af et unikt naturområde, der strækker sig gennem tid og historie – fra Vikingetiden til moderne byudvikling. NIRAS' ekspertise og Roskilde Kommunes visioner har sammen ført til en rekreativ løsning, der ikke blot gavner faunaen, men også beriger lokalsamfundet med en fornyet forbindelse til naturen.

Langvad Å er blevet mere naturskøn. Foto: HedeDanmark

Langvad Å er blevet mere naturskøn. Foto: HedeDanmark

Vil du vide mere?

Mads Lottrup Jyde

Mads Lottrup Jyde

Markedsleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4719

Holger Petersen

Holger Petersen

Seniorspecialist

Allerød, Denmark

+45 4810 4476

Se også: