Projekt

Kildedal bliver et attraktivt bymiljø med blå og grønne løsninger

Kildedal Helhedsplan Image Til Case

NIRAS har i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner udarbejdet helhedsplanen for Kildedal stationsområde. Nu begynder udviklingen imod et klimatilpasset bolig- og erhvervsområde, hvor Ballerup Kommune har indgået samarbejde med PensionDanmark.

5. marts, 2021
  • SDG: #8, #11, #13
  • Sektor: Planlægning & Mobilitet
  • Lande: Danmark
  • Klient: Ballerup Kommune

Kildedal, som ligger i Ballerup og Egedal Kommuner, er et byudviklingsområde, der fremover skal tilbyde attraktive rammer for boliger samt nye arbejdspladser inden for life science og teknologi. Novo Nordisk, Origio og Oticon har allerede deres domiciler ved Kildedal. I løbet af de næste 10 år vil flere områder ved Kildedal udvikle sig efter den helhedsplan, som NIRAS har udarbejdet for det tidligere klimatilpasningsnetværk, KLIKOVAND.

Bæredygtig byudvikling

I helhedsplanen for Kildedal har vi lagt vægt på at udforme området som et attraktivt, funktionsintegreret bymiljø med mulighed for bosætning, tilknyttede servicefunktioner og et særligt fokus på videns- og teknologivirksomheder. Området gennemskæres af jernbane og kommunegrænse, og helhedsplanen er derfor udarbejdet i tæt samarbejde med både Ballerup og Egedal Kommuner.

Det stationsnære område har et stort potentiale som bæredygtigt byudviklingsområde. Det har en interessant beliggenhed i et markant terræn med god trafikal tilgængelighed, og rummer desuden spændende muligheder for rekreative værdier i form af grønne kiler og vandelementer.

Netop vand har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af helhedsplanen, hvor klimatilpasning har været omdrejningspunkt. NIRAS’ byplanlæggere har i et stærkt helhedsgreb udarbejdet overordnede vandhåndteringsløsninger, som binder området sammen og skaber nye, grønne og blå elementer i direkte forbindelse med områdets eksisterende grønne strøg og friarealer. Blandt andet har vi set på områdets naturlige lavninger, og hvordan Sørup Rende kan fastholdes som et væsentligt, rekreativt element.

10000

Så mange arbejdspladser skal Kildedal huse i fremtiden.

Bæredygtig byudvikling

I helhedsplanen for Kildedal har vi lagt vægt på at udforme området som et attraktivt, funktionsintegreret bymiljø med mulighed for bosætning, tilknyttede servicefunktioner og et særligt fokus på videns- og teknologivirksomheder. Området gennemskæres af jernbane og kommunegrænse, og helhedsplanen er derfor udarbejdet i tæt samarbejde med både Ballerup og Egedal Kommuner.

Det stationsnære område har et stort potentiale som bæredygtigt byudviklingsområde. Det har en interessant beliggenhed i et markant terræn med god trafikal tilgængelighed, og rummer desuden spændende muligheder for rekreative værdier i form af grønne kiler og vandelementer.

Netop vand har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af helhedsplanen, hvor klimatilpasning har været omdrejningspunkt. NIRAS’ byplanlæggere har i et stærkt helhedsgreb udarbejdet overordnede vandhåndteringsløsninger, som binder området sammen og skaber nye, grønne og blå elementer i direkte forbindelse med områdets eksisterende grønne strøg og friarealer. Blandt andet har vi set på områdets naturlige lavninger, og hvordan Sørup Rende kan fastholdes som et væsentligt, rekreativt element.

Trafikalt knudepunkt

Kildedal ligger som et trafikalt knudepunkt, hvor både supercykelsti, S-togslinje og store færdselsårer, som Tværvej og Kildedalsvej, mødes. I helhedsplanen giver NIRAS et bud på, hvordan områdets funktion som trafikalt knudepunkt kan udnyttes til en livlig pendlerstation, hvor ankomsten i bil gøres nem med tilstrækkelige parkeringspladser, og hvor borgere og medarbejdere trygt kan færdes hele døgnet.

Vi har især lagt vægt på at styrke forholdene for bløde trafikanter ved at binde området sammen med en rekreativ sti, som giver mulighed for, at bydelens borgere og medarbejdere kan bevæge sig på tværs af de trafikale barrierer og ud i det blågrønne rum nær bebyggelsen.

Den fortsatte udvikling

Ballerup Kommune vil sammen med PensionDanmark stifte et privat udviklingsselskab, som kommer til at varetage udviklingen, mens Egedal Kommune selv står for udviklingen af sine arealer. Kommunerne samarbejder om diverse analyser og vil på sigt gerne skabe et sammenhængende byområde på tværs af kommunegrænsen.

44 ha stationsnære arealer i Ballerup Kommune

  • Området strækker sig på tværs af jernbane og kommunegrænse.
  • Foruden at kunne huse 10.000 arbejdspladser bliver der også plads til 2.000 nye boliger i området.
  • Ballerup Kommune og PensionDanmark har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle området efter de højeste standarder inden for bæredygtighed.
  • Kommunen forventer, at boligerne kan opnå DGNB-guld certificering.

Vil du vide mere?

Se også: