Projekt

Dalum Papirfabrik forener industriel arkitektur med moderne funktionalitet

Aerial 01 Redu

I Odense-forstaden Dalum skal et stykke af byens kulturhistorie nu genopstå som et nyt boligområde. Dalum Papirfabrik kommer igen til at summe af liv, når det gamle fabriksanlæg bliver til attraktive boliger med et tydeligt strejf fra fabrikkens storhedstid.

26. september, 2019
  • Sektor: Byggeri
  • Lande: Danmark
  • Klient: Dalum Papirfabrik

Dalum papirfabrik var både Danmarks første og sidste store papirfabrik. Her kørte de store papirruller rundt fra 1874 og helt frem til 2012, hvor fabrikken lukkede. Det store område, der ligger grønt og smukt i den sydlige del af Odense, bliver nu genopbygget som et attraktivt boligområde i et projekt, der forener både naturen, det nye og det gamle.

I løbet af de næste par år bliver den gamle Dalum Papirfabrik forvandlet til et mangfoldigt byrum, hvor moderne arkitektur går hånd i hånd med bevaringsværdige bygninger. Fabriksområdet vil danne de unikke rammer for både rækkehuse, lejligheder i forskellige stilarter, butikker, kontorer, caféer, åbne pladser og grønne områder med udsigt til Odense Å.

Dalum Papirfabrik 1

Knud Skovgaard Pedersen, projektchef i NIRAS, har været med fra projektets begyndelse og fremhæver Dalum Papirfabrik som et helt unikt projekt. Midt i alt det nye skal der være en binding til det gamle. Derfor skal man fx bevare en masse søjler i den ene store, åbne fabrikshal, der skal laves om til lejligheder.

Det er opgaven med at inkludere de gamle søjler og levn fra industrien i nye attraktive boliger, der gør dette projekt så spændende og helt unikt. 

Knud Skovgaard Pedersen, projektchef, NIRAS

Ånden og historikken skal bevares samtidig med, at byggeriet naturligvis også skal efterleve de funktionelle og lovgivningsmæssige krav, der er til moderne boliger. Det er her man som ingeniør – ifølge Knud – skal have fat i de kreative løsninger, for at arkitekternes visioner kan realiseres.

Dagslyslys i 3D

For at sikre, at der kommer godt dagslys ind i alle relevante rum, har projektet hentet hjælp i et nyt databaseret værktøj udarbejdet af NIRAS. Det er et digitalt værktøj, der lever i BIM-værktøjet Autodesk Revit. Med arkitektmodeller som grundlag laver værktøjet automatiske og nøjagtige beregninger samt geometriske opmålinger af byggerier.

 I dette projekt benytter programmet arkitektens 3D Revit-model til at lave en dagslysscreening af alle relevante rum i stedet for kun på de kritiske rum. På den måde undgår man, at dagslystilgangen i de kritiske rum bliver dimensionsgivende for dagslyset i de resterende rum Det betyder også, at bygherren får det fulde overblik over dagslysforholdene i hele byggeriet, og det skaber samtidig et godt kommunikationsværktøj mellem arkitekt og ingeniør.

Søjlerne får hvilepause

NIRAS er rådgiver på alle ingeniørdiscipliner og arbejder lige nu på udbudsprojekt for almene boliger for slutbygherre CIVICA. Det indebærer forundersøgelser, bistand i forbindelse med nedrivning, arbejdsmiljøkoordinering under projekteringen og at komme med forslag til, hvordan man kan omsætte lokalplanen til et realiserbart projekt. Sideløbende pågår der screening af projekt for almene boliger med henblik på DGNB bæredygtighedscertificering.

Hvordan man fx bevarer søjlerne i den gamle fabrikshal, der skal laves om til lejligheder, er endnu ikke bestemt. Knud løfter dog sløret for, at man måske bliver nødt til at tage dem ned og stille dem op igen, når der er lavet nye boliger/konstruktioner i det nuværende store, tomme rum.

I Dalum står den på nedbrydning og sortering resten af året. Man har blandt andet nedtaget diverse installationer og andet fastnaglet udstyr samt påbegyndt sanering og sandblæsning af malede overflader. Derudover er gravemaskiner i gang med at pille nedrivningsmodne bygninger fra hinanden og sortere de forskellige materialer.

Projektet er godt i gang, men der går stadig et par år, før de første beboere kan flytte ind på papirfabrikkens genfortolkede område i senior bofællesskab, moderne rækkehuse eller lejligheder i rå Newyorker stil.

Vil du vide mere?

Knud Skovgaard Pedersen

Knud Skovgaard Pedersen

Projektchef

Aarhus, Denmark

+45 8732 3315

Se også: