Projekt

Computeren tjekker, om det planlagte byggeri lever op til Bygningsreglementets krav

Screenshot Fra Solibri 3

”Kan vi sætte computeren til at tjekke, om vores planlagte byggerier lever op til Bygningsreglementets krav? ” Det spørgsmål har ni danske bygherrer sat sig for at besvare. Målet er at automatisere vigtige dele af byggeriets kvalitetssikringsproces, så man opdager fejl og mangler i projekteringsmaterialet, inden byggeriet går i gang.

21. december, 2021
  • Sektor: Byggeri
  • Værdi: 2,5 millioner kr
  • Tid: Januar 2021 til juni 2022

Byggeprojekter er ofte meget komplekse, og det kan være meget svært at bevare overblikket over alle detaljerne i en designproces, hvor der hele tiden sker ændringer. Derfor opstår der uheldige fejl og mangler, som kan være både dyre og besværlige at rette op igen.

BART (Byggeriets Automatiske Regeltjek) -projektet har til formål at højne kvaliteten af byggeprojekter gennem automatisk regeltjek. Det er et 1,5-årigt projektsamarbejde mellem ni byg- og driftsherrer. I projektet udarbejder man regler, der kan bruges til at tjekke, om Bygningsreglementets (BR18) krav er overholdt.

”Med BART-projektet forsøger vi at udvikle et sikkerhedsnet til bygherren – en hjælpende hånd, der automatisk finder de potentielle fejl og mangler. Vi vil gerne skabe en reel forandring i byggebranchen, og derfor er det afgørende for os, at vi arbejder på tværs, og at projektets resultater kommer alle til gode,” siger projektleder på BART-projektet Sidsel Nymark Ernstsen fra NIRAS.

Branchen har brug for at løfte kvaliteten af vores byggeprojekter

”Som branche har vi brug for at løfte kvaliteten af vores byggeprojekter. Det gør vi blandt andet ved at se på kvaliteten af projektmaterialet. Og BART-projektet er en meget velegnet løftestang til det formål. Jeg forestiller mig, at vi som bygherre – og ikke mindst de rådgivere, der arbejder for os – kan bruge BART-reglerne til at opnå en højere kvalitet og dermed også besparelser i projekterne,” siger teamleder og chefkonsulent Lone Køhler fra Bygningsstyrelsen, som er en af deltagerne i BART-projektet

Det automatiske regeltjek kan få computeren til at gøre opmærksom på, hvor modellen afviger fra de krav, der stilles til byggeriet. Det betyder ikke blot en tidsmæssig besparelse for de medarbejdere, der ellers manuelt skal gennemgå projekteringsmateriale for fejl og mangler. Automatiseringen betyder også, at man kan opdage endnu flere fejl og mangler. Det er en vigtig gevinst, da det er meget billigere at rette fejlene, mens projektet stadig er på tegnebrættet.

”Vi vil gøre det nemt for bygherre og den projekterende at sikre, at et projekt lever op til de krav, der er fastsat i Bygningsreglementet”

Sidsel Nymark Ernstsen, Digitaliseringskonsulent

Det er langt fra alle Bygningsreglementets krav, der kan automatiseres. De krav, der er bundet op på vurderinger fra fageksperter, automatiseres ikke.

Dygtige fagfolk skal ikke spilde tiden 

BIM-manager Milad Tokhi fra NIRAS står for den systematiske gennemgang af paragrafferne i BART-projektet og afgør, om et givet krav kan automatiseres eller ej.

”Vi sørger for at være i tæt dialog med fageksperter, når vi læser paragrafferne, og vi konsulterer både standarder, normer og anvisninger for at sikre, at vi forstår kravene korrekt. Hvis kravene kan oversættes til regler, gør vi det. Dygtige fagfolk skal ikke spilde tid på at måle, tælle og tjekke afstande igen og igen i det samme projekt. Det kan vi lige så godt få computeren til at kontrollere,” siger Milad Tokhi.

”Der er mange spændende perspektiver i BART-projektet. Der opstår hele tiden designændringer i store byggeprojekter, og det medfører ofte en del gentaget arbejde og tjek på tjek for at sikre, at alt er i orden. I de situationer vil automatisering kunne gøre en kæmpe forskel,” siger markedschef Michael Jensen fra NIRAS, der arbejder med de store hospitalsbyggerier.

Læs mere om de foreløbige resultater af BART-projektet, der blev præsenteret til et release-arrangement i BLOXHUB København i december 2021. 

Om BART-projektet

BART står for Byggeriets Automatiske Regeltjek, og er et 1,5-årigt projektsamarbejde mellem ni byg- og driftsherrer, støttet af Realdania, NIRAS Alectia fonden og Grundejernes investeringsfond.

Projektet kører fra januar 2021 til juni 2022. Den samlede projektsum er på 2,5 millioner kr. NIRAS står for projektledelsen og gennemførelsen af projektet.

Vil du vide mere?

Sidsel Katrine Ernstsen

Sidsel Katrine Ernstsen

Digitaliseringskonsulent

Allerød, Denmark

+45 6020 9745

Se også: