Projekt

Rigshospitalet bygger verdens bedste børnehospital

BR K00 C08.01 DESIGNMANUAL PF 000

BørneRiget er Danmarks nye, innovative børnehospital, hvor leg og innovative behandlingsformer er i fokus. NIRAS er ingeniørrådgiver på projektet, der står færdigt i 2024.

6. juni, 2019
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Donor: Ole Kirk’s Fond og Region Hovedstaden
 • Klient: Rigshospitalet
 • Værdi: 2,6 mia. kroner.
 • Tid: 2016-2024

Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirk’s Fond er gået sammen om at skabe verdens bedste børnehospital for børn, unge, fødende og deres familier. Det nye hospital skal skabe fundamentet for fremtidens behandling og inddrager den nyeste viden om helbredende arkitektur. BørneRiget sætter helt nye standarder for behandling med fokus på leg og samvær under opholdet.

Vi bygger til en ukendt fremtid
Som underrådgiver har NIRAS ansvar for alle ingeniørdiscipliner og har samtlige faggrupper inddraget – herunder specialer såsom logistik og lokationsbaseret tidsplanlægning. Der er mange grænseflader i byggeriet, som kræver et godt tværfagligt samarbejde for at sikre, at alle detaljer bliver fulgt til dørs. Ligeledes sikrer vi med et godt logistisk overblik, at den daglige drift i de omkringliggende eksisterende bygninger ikke forstyrres.

Med BørneRiget bygger vi til en fremtid, vi ikke kender. Der kan ske meget inden for teknologi, viden og udstyr inden 2024, hvor hospitalet står færdigt og kan tages i brug. Derfor er fleksibilitet en helt afgørende faktor i byggeriet. 

"Vi bygger til en fremtid, vi ikke kender. Derfor er fleksibilitet en helt afgørende faktor i byggeriet."

For et eksempel afleverer vi et råhus til scannerrum i stedet for et komplet scannerrum, da vi ikke kender kvaliteten af scannere i 2024. I alt skal der kunne behandles op mod 17 procent flere patienter i 2024 i forhold til 2014.

Et legende hospital med masser af dagslys

Visionen har været at give alle sengestuer en udsigt ud over København og at komme af med de lange mørke gange, som mange forbinder med hospitalsbyggeri. Derfor er bygningen formet som to hænder, der supplerer hinanden ligesom to hjernehalvdele. Det giver korte afstande ud til de enkelte sengestuer i hver ”finger” samt masser af dagslys. Desuden er der i enden af hver ”finger” placeret høje fællesrum og vinterhaver.

BørneRiget skal revolutionere oplevelsen for børn, unge, fødende og deres familier før, under og efter behandlingen. Alle behandlingsforløb bliver tilrettelagt, så børn og forældre flyttes mindst muligt: Specialisterne og eksperterne kommer til barnet og familien – ikke omvendt.

Fem designprincipper fører visionen ud i livet

For at understøtte den overordnede vision om at skabe verdens bedste børnehospital er der defineret fem designprincipper, som både skal være styrende for byggeriet og organisationen.

 • Integreret leg igennem hele forløbet skal sikre, at børn kan fortsætte med at lege og være nysgerrige, selvom de er syge.
 • Hospitalet skal være designet til hverdagen med familiestuer, der gør det muligt at fortsætte rutiner og aktiviteter.
 • For at understøtte patienternes egne ressourcer og kompetencer vil børn og familier i både planlægningen af byggeriet og sidenhen i behandlingsforløbene blive inddraget, så de bliver hørt, taget med på råd og får lov at føre an.
 • Patienten skal opleve et samlet, koordineret forløb uden besværlige overgange mellem afsnit og klinikker, centre og sektorer.
 • Bygningen skal være intuitiv at finde rundt i for at skabe tillid til, at man som patient er i gode hænder.

Om BørneRiget

 • Totalrådgiver: 3XN
 • Underrådgivere: Arkitema, NIRAS, Kristine Jensens Tegnestue
 • Bygherrerådgiver: COWI
 • Byggeriet udgør 60.000 m2 og er en integreret del af Rigshospitalet
 • Det samlede budget er på 2,6 mia. kroner. Region Hovedstaden har doneret 1,4 mia. kroner, mens Ole Kirk’s Fond har doneret 600 mio. kroner
 • Byggeriet startede i 2016 og forventes at blive taget i brug i 2024

Vil du vide mere?

Niels Rosenberg

Niels Rosenberg

Projektdirektør

Allerød, Denmark

+45 2033 6651

Se også: