Nyhed

Bygherrer sætter strøm til kvalitetstjek af byggeprojekter

Udvidelse Af Terminal 3 Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Ni bygherrer samarbejder om at automatisere regeltjek af, om byggeprojekter lever op til Bygningsreglementets krav. Projektsamarbejdet er døbt BART, som står for Byggeriets Automatiske RegelTjek.

24. marts, 2021

Ifølge en rapport fra Byggeriets Evaluerings Center (BEC) stiger andelen af byggeprojekter, der afleveres med mangler. Samtidig falder kundetilfredsheden.

Det er derfor vigtigt at sikre, inden man sætter foden på skovlen til det første spadestik, at byggeprojektet lever op til kravene i Bygningsreglementet (BR18), som sætter krav til fx adgangsforhold, energiforhold, lyd, lys og indeklima.

Denne kvalitetssikring er i dag en manuel proces, hvor den projekterende part og/eller bygherre gransker den digitale bygningsmodel og den medfølgende dokumentation.

Det gældende bygningsreglement har 452 paragraffer med krav til byggeprojekter. På store byggeprojekter er det derfor en omstændelig proces at kontrollere, at man har overholdt alle krav.

Derfor har ni bygherrer nu opstartet et projektsamarbejde, hvor de vil udarbejde automatiske regler, der kan tjekke, om byggeprojekter lever op til Bygningsreglementets krav. Projektsamarbejdet har fået navnet BART, som står for Byggeriets Automatiske RegelTjek.

Afprøvet på projekt i Københavns Lufthavn
Helt konkret vil BART-projektet gennemgå Bygningsreglementets krav fra den ene ende til den anden og oversætte relevante krav til software-baserede regler, som man kan indlæse i programmet Solibri.

”Målet er, at bygherren - såvel som den projekterende part - kan indlæse bygningsmodellen i Solibri, og bruge de indlejrede regler til at identificere, hvor bygningsmodellen måtte afvige fra kravene i BR18,” siger projektleder på BART-projektet Sidsel Nymark Ernstsen fra NIRAS.

Om BART-projektet

Projektet kører fra januar 2021 til juni 2022. Den samlede projektsum er på 2,5 millioner kr., som finansieres med støtte fra Realdania og Grundejernes Investeringsfond.

NIRAS står for projektledelsen og gennemførelsen af projektet.

Hvem er de ni bygherrer i BART-projektet?

Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, Københavns Lufthavne, Københavns Kommune, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Kommune, 4K-samarbejdet (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner), samt vidensorganisationerne buildingSMART og Molio.

Screenshot fra Solibri. BART-projektet gennemgår Bygningsreglementets krav fra ende til den anden og oversætte relevante krav til software-baserede regler, som man kan indlæse i programmet Solibri. 

Projektet tager afsæt i et allerede gennemført projekt, hvor dele af BR18 blev oversat til automatiske regler og afprøvet på en række store byggesager. Blandt andet er fremgangsmåden blevet anvendt i dispositionsforslagsfasen til et projekt i Københavns Lufthavne.

”Ved hjælp af det automatiske regeltjek opdagede vi en række potentielle fejl i dispositionsforslaget. For eksempel var døråbningen til en af vareelevatorerne for lille, og en adgangsvej til et teknikrum var tegnet for smal. Vi vurderede, at disse to mulige fejl i sig selv ville koste 2,5-3 mio. kr. at genoprette, hvis ikke de blev opdaget før realisering af byggeriet. Derfor ser vi en stor gevinst i at deltage i BART-projektet, siger senior-BIM-ansvarlig ved Københavns Lufthavne,  Kenneth Passarge.

Opdage potentielle fejl på et tidligt stadie
"BART-projektet er meget relevant og interessant for os, fordi det kan automatisere nogle af alle de mange kontroller, som man skal igennem for at kvalitetssikre byggeprojekter. Det automatiske regeltjek kan ikke stå alene, men det kan hjælpe rådgiverne og vores medarbejdere med at opdage potentielle fejl fra et tidligt stadie i projekterne,” siger Lone Køhler, der er teamleder og chefkonsulent i Bygningsstyrelsen.

Vil du vide mere?

Sidsel Katrine Ernstsen

Sidsel Katrine Ernstsen

Digitaliseringskonsulent

Allerød, Denmark

+45 6020 9745

Stig Brinck

Stig Brinck

Ekspertisechef

Allerød, Denmark

+45 3084 3660

Se også