People sitting in a park
Begrønningsværktøjet ser både på arealet og kvaliteten af bynaturen i København. Foto: Ursula Bach, Københavns Kommune

Grøn beregner til Købehavns Kommune

Begrønningsværktøj skal gøre København grønnere

Københavns Kommune har taget et værktøj i brug, som ikke kun ser på mængden af bynatur, men også kvaliteten. Værktøjets beregninger tager højde for både klimatilpasning, biodiversitet, rekreation og egenart.

Københavns Kommune har sammen med NIRAS udviklet et værktøj, der gør det lettere at omsætte grønne strategier til praksis og skaber en fælles forståelsesramme for, hvad bynatur er. Værktøjet, som er et simpelt regneark, kan ved indtastning af en række oplysninger beregne en såkaldt begrønningsfaktor. Faktoren er et tal, der sammenholder projektarealet med kvaliteten af bynaturen i et projekt.

 
Det er første gang, at et begrønnings-værktøj kan beregne både areal og kvalitet. De værktøjer, som ellers er udviklet, tager primært højde for, hvor stor en del af arealet, der er grønt. Denne beregner ser også på kvaliteten af det grønne i byerne. På den måde giver værktøjet et helt andet syn på, hvordan det grønne potentiale i byer skal udnyttes og forstås.      

Med værktøjet bliver det lettere for Københavns Kommune at realisere sine grønne ambitioner

Cathrine Larsen, projektleder i NIRAS

Bynatur bliver mere håndgribeligt

I Københavns Kommune skal værktøjet bruges til at omsætte visioner fra strategien ’Bynatur i København 2015-2025’ til konkret handling. Strategien har to overordnede visioner; at skabe mere bynatur og at øge kvaliteten af bynaturen i København.

Bynatur kan være et luftigt begreb, som kan være svært at omsætte i praksis. En tænketank i Københavns Kommune har arbejdet systematisk på at definere det nærmere. Og med det nye værktøj bliver det nu lettere for kommunen at realisere sine grønne ambitioner – nu hvor projektledere og politikere har fået en ensartet målestok.

Definitionen af Begrønningsfaktor.

Begrønnings-værktøjet er et dialogredskab, der skaber et fælles sprog for arbejdet med bynatur i kommunen. Det fælles sprog betyder, at når kommunen taler med samarbejdspartnere om kvaliteten af bynatur, så ved de, at det drejer sig om klimatilpasning, biodiversitet, rekreation og egenart.

Mulighed for at dokumentere forbedringer

Værktøjet har stor værdi for kommunens projektledere, da de har fået mulighed for at dokumentere deres arbejde. Det bliver eksempelvis muligt for projektlederne at dokumentere, at selvom de fælder to træer et sted, så øger de alligevel biodiversiteten, fordi de tilføjer andre grønne elementer. Mange projektledere havde ofte en formodning om, at de øgede biodiversiteten før, men med det nye værktøj kan de generere et konkret tal, når de skal dokumentere effekterne af deres arbejde.

Værktøjet har desuden den funktion, at kommunens projektledere kan kortlægge den eksisterende begrønningsfaktor på et projektareal og efterfølgende, med udgangspunkt i et konkret projektforslag, beregne den fremtidige begrønningsfaktor på projektarealet. På den måde har kommunen mulighed for at dokumentere, om der reelt er kommet mere og bedre bynatur i deres projekter.