Nyhed

Toke greb sit livs karrieremulighed: Nu skal han sammenflette Power-to-X med fjernvarmesystemet i Aalborg

Toke Kjær Christensen har påbegyndt en spændende erhvervs-ph.d. med fokus på fjernvarme, PtX og sektorkobling.

Toke Kjær Christensen har påbegyndt en spændende erhvervs-ph.d. med fokus på fjernvarme, PtX og sektorkobling.

En spændende erhvervs-ph.d. mellem Aalborg Forsyning, Aalborg Universitet og NIRAS skal betræde ukendt land. Toke Kjær Christensen skal forske i brug af overskudsvarme fra PtX.

17. august, 2023

”Det er jo bare lunkent vand,” siger Toke Kjær Christensen underspillet og griner. Men han har begivet sig ud på en mission, som måske kan vise sig at blive en landvinding i omstillingen til vedvarende energi.

30-årige Toke har de seneste fem år arbejdet som energiplanlægger i NIRAS. Men nu er en spændende mulighed opstået. Han har påbegyndt en erhvervs-ph.d., hvor han skal hjælpe Aalborg Forsyning med at skabe helt ny viden, og han er blevet tilknyttet en forskergruppe på Aalborg Universitet.

Opgaven er at kortlægge hele værdikæden i Aalborg Forsynings energisystem samt at undersøge og udvælge nye teknologier, som kan integrere overskudsvarme fra Power-to-X brændstofproduktion ind i storskala fjernvarmeforsyning.

”I bund og grund er det sektorkobling. Vi arbejder med synergier på tværs af forskellige sektorer. Hvis vi kan få overskudsvarmen fra PtX til at spille sammen med det øvrige energisystem, så bliver det virkelig interessant,” siger Toke Kjær Christensen.

”NIRAS går med i et ph.d.-projekt som dette, fordi det vil bidrage til ny og nødvendig viden i energisektoren. Vi skal væk fra fossile brændsler, blive bedre til at udnytte vedvarende energikilder optimalt, og herunder skal vi blandt andet blive bedre til at bruge CO2 som en ressource – fx til power-to-X. Vi glæder os til at følge Tokes projekt, som desuden lægger sig fint i forlængelse af NIRAS’ energistrategi ’GREENsition’.”

siger Bettina Skjoldborg, afdelingsleder i NIRAS.
Toke Kjær Christensen ved Nordjyllandsværket, som skal udfases fra 2028, da varmeproduktionen i Aalborg skal omstilles til andre energikilder.
Toke Kjær Christensen ved Nordjyllandsværket, som skal udfases fra 2028, da varmeproduktionen i Aalborg skal omstilles til andre energikilder.

Baggrunden for ph.d.-afhandlingen

Aalborg Forsyning leverer fjernvarme til rigtig mange forbrugere i Aalborg og omegn. Varmeproduktionen sker primært på det kulfyrede Nordjyllandsværket og delvist suppleret af varme fra affaldsforbrænding på Nordværk samt overskudsvarme fra Aalborg Portland og andre mindre kilder til overskudsvarme.

Men nu skal Nordjyllandsværket udfases fra 2028, og varmeproduktionen skal omstilles til andre energikilder. Denne proces er Aalborg Forsyning i gang med. De er ved at planlægge, hvilket mix af energikilder der i fremtiden skal forsyne nordjyderne med fjernvarme.

Et vigtigt og nyskabende ben i Aalborg Forsynings fremtidige energimix kan blive et stort Power-to-X-anlæg, som CIP – Copenhagen Infrastructure Partners – planlægger at bygge i Aalborg. PtX-anlægget skal producere syntetiske brændstoffer til transportsektoren, men processerne på anlægget vil derudover generere store mængder overskudsvarme.

Projektets parter

  • Aalborg Forsyning finansierer hovedparten af Tokes erhvervs-ph.d.
  • Aalborg Universitet har optaget Toke i sin forskningsgruppe for energiplanlægning
  • NIRAS medfinansierer projektet og agerer ligesom universitetet sparringpartner for Toke
  • Der er nedsat en styregruppe for ph.d.-projektet med repræsentanter fra alle tre parter

Overskudsvarme bliver vigtig i fremtidens energisystem

”Vi skal omstille til vedvarende energikilder. Vi har noget kul, der skal udfases. Og vi har nogle nationale reduktionsmål for CO2. Så hvordan får vi bedst muligt udnyttet de ressourcer, der er til rådighed? I Danmark skal vi blive meget bedre til at udnytte overskudsvarme, som kan blive en af de vigtigste kilder i fremtidens energisystemer,” siger Toke.

Og det er netop denne nød, som Toke med sin erhvervs-ph.d. skal hjælpe Aalborg Forsyning med at knække.

”Vi kigger ind i teknologier til termisk energilagring med forskydning ift. tid, sæson og måske også geografi. Vi undersøger muligheder for at bruge overskudsvarmen direkte, eller om overskudsvarmens temperatur bør hæves. Kort sagt undersøger vi udnyttelsesgrader, forsyningssikkerhed, teknologier og økonomi,” siger han.

Toke TKC 3

Jagten på synergier

Toke har påbegyndt erhvervs-ph.d.en ved indgangen til 2023, og afhandlingen skal derfor efter planen ligge klar i begyndelsen af 2026. Forløbet kommer også til at omfatte en udlandspraktik, hvor Toke skal til udlandet i jagten på brugbare erfaringer.

Arbejdet med energisystemer, udvikling, planlægning og synergier er noget, som den midtjyske ph.d.-studerende ser meget frem til.

”Det er enormt spændende at være med i front inden for den udvikling, der sker af vores energisektor. Jeg synes, det er motiverende at arbejde med teknologierne og finde synergier. Men også det at være en lille del af den store, langsigtede udvikling imod vedvarende energikilder, kan jeg rigtig godt lide,” siger han.

Toke TKC 4

Vil du vide mere?

Toke Kjær Christensen

Toke Kjær Christensen

Rådgiver

Aarhus, Denmark

+45 4299 9225

Se også: