Building in the Kødbyen
Den nye tre-sporede skole forventes opført på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade i Den Hvide Kødby på Vesterbro og skal rumme madskole og en kommunal idrætshal. Foto: Kødbyens Mad & Marked
Nyhed

Spritny skole og idrætshal i Kødbyen

Børneboom i Københavns Kommune kræver plads til flere skolebænke. NIRAS er teknisk bygherrerådgiver på en planlagt ny skole i Kødbyen.

27. nov 2017

Klokken ringer ind for flere og flere børn i de københavnske skoler. Det skaber en efterspørgsel på flere skoler og idrætsfaciliteter.

I samarbejde med Kuben Management, Mangor & Nagel og LETH & GORI er NIRAS udpeget som bygherrerådgivere for Københavns Kommune, Byggeri København, på opgaven om at opføre en ny skole og idrætshal i Kødbyen.

NIRAS står for den tekniske bygherrerådgivning på den nye, tresporede skole, som forventes opført på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade i Den Hvide Kødby på Vesterbro og skal rumme en madskole og en kommunal idrætshal.

Madskolen er mere end et produktionskøkken og mere end en madordning. En madskole fremstiller mad i eget produktionskøkken og prioriterer mad, madfremstilling og sundhed som en central og integreret del af skolens hverdag og profil udadtil.

Integreres med den øvrige by

”Grundens historie, beliggenhed og tætte sammenhæng med den øvrige by gør projektet både udfordrende og spændende,” siger Steen Borup Jensen, afdelingsleder og bygherrerådgiver i NIRAS.

NIRAS’ første opgave som bygherrerådgiver for Byggeri København bliver at udarbejde et idéoplæg og et efterfølgende byggeprogram, hvor rådgiverne i et tæt samarbejde med brugere og interessenter afdækker, hvordan man kan skabe et trygt og sikkert miljø for skolens elever samtidig med, at offentligheden skal have adgang til bl.a. idrætshallen.

”Ideoplæg og efterfølgende byggeprogram definerer rammen for projektet og vil bl.a. behandle krav til det arkitektoniske udtryk, disponering af skolens areal, brugervenlighed, adgang, trafik og miljøaspekter, økonomi og tid,” siger Steen Borup Jensen.

Byggegrunden er placeret på et område, hvor de eksisterende bygninger skal saneres og rives ned for at gøre plads til den nye skole. NIRAS skal derfor rådgive og vejlede Københavns Kommune, så byggeriet lever op til alle miljømæssige krav.

Får de bedste erfaringer fra andre, nye skoler i Danmark

NIRAS har i de seneste to år været rådgiver på nye skoler som Copenhagen International School i Nordhavnen i København, Frederiksbjerg Skolen i Aarhus, VUC i Aarhus og Skolen i Københavns Sydhavn.

Dermed får Kødbyens skole mulighed for at trække på de bedste erfaringer fra andre nye skoler i Danmark.

”NIRAS er førende inden for fremtidens skolebyggeri med vægt på de nyeste designkrav om et lavt energiforbrug, et godt indeklima og en lav CO2-belastning, parametre som understøtter børns læring og udvikling. Det kommer skolen i Kødbyen til gavn”, siger Mads Søndergaard, koncerndirektør for byggeri i NIRAS.

Byggeprogrammet i Kødbyens skole skal efter planen være færdigt i foråret 2018 og efter godkendt anlægsbevilling udbydes i efteråret 2018.