Nyhed

Bygningsstyrelsen: Færre kontrakter bedre kvalitet

Augustenborg

Som et led i Bygningsstyrelsens nye udbudsstrategi er antallet af rammeaftaler på totalrådgivning gået fra tyve til tre. Med færre kontrakter og gentagne samarbejder håber Bygningsstyrelsen på at skabe et tættere og mere professionelt samarbejde med de eksterne rådgivere og høste mere læring fra projekt til projekt. NIRAS har som totalrådgiver med underrådgiverne Friis & Moltke Architects og P+P arkitekter vundet rammeaftalen for Bygningsstyrelsens opgaveportefølje i Jylland.

19. september, 2019

Bygningsstyrelsen viser med de nye aftaler et klart ønske om et tættere samarbejde med sine rådgivere.
”Vi er godt i gang med at implementere vores overordnede udbudsstrategi. Vi går nu fra tyve til tre rammerådgivere. Det betyder, at vi fremover kan have en tættere dialog om at sikre udviklingen af samarbejdet med vores totalrådgivere”, fortæller direktør i Bygningsstyrelsen, Rasmus Brandt Lassen og uddyber:

”Både vi og totalrådgiver lærer fra projekt til projekt, og den viden kan vi bygge videre på i de næste projekter med den samme totalrådgiver. Med klare snitflader og færre kontrakter er vi endnu bedre stillet til at kunne levere vores projekter til aftalt tid, kvalitet og pris.”

Tillid og stærke relationer giver bedre projekter

I NIRAS glæder man sig til det fremtidige samarbejde og den tætte relation i samarbejdet med Bygningsstyrelsen. Afdelingsleder Anita Sarah Olsen, der sidder i forretningsledelsen hos NIRAS Byggeri i Aarhus, fortæller:

"I NIRAS har vi fokus på at blive kundernes ”Trusted Advisor”, da vores erfaring klart viser, at tillid og stærke relationer er afgørende elementer for et succesfuldt samarbejde. At vi nu de kommende år, på opgaver op til 3,5 mio. kr. i rådgiverhonorar, er enerådgiver for Bygningsstyrelsen i Jylland, giver os en enestående mulighed for at udvikle vores samarbejde, hvor vi kan tage læring med fra et projekt til det næste."

Bygningsstyrelsen og NIRAS har allerede et godt og veletableret samarbejde med mange spændende opgaver i porteføljen. Blandt andet den omfattende ombygning og modernisering af Augustenborg Slot, der sluttede i 2019. Derudover tæller porteføljen også en lang række ombygnings og renoveringsopgaver på kontorbyggeri, laboratoriebyggerier og bygningssyn over hele landet.

Anita Sarah Olsen fortæller, at det netop er det gode samarbejde og et indgående kendskab til Bygningsstyrelsens processer og organisation, der har været grundlaget for at kunne udarbejde et tilbud, der vinder på alle tildelingskriterier: ’pris', 'organisation, ressourcer og kompetencer' samt 'cases'.

”Det har været en lang, men spændende proces fra vi indsendte prækvalifikationsmaterialet tilbage i december måned 2018, til vi endelig underskrev kontrakten i august 2019. Vi glæder os meget til at komme i gang med konkrete projekter og fortsætte det gode samarbejde med Bygningsstyrelsen,” fortæller Anita Sarah Olsen.

Om rammekontrakten

Bygningsstyrelsens nye rammeaftaler er opdelt i tre delaftaler med én totalrådgiver på hver. Opdelingen er geografisk og dækkes henholdsvis af H+ Arkitekter for Region Hovedstaden, Rørbæk & Møller Arkitekter for Region Sjælland, DTU Risø, Fyn og Øerne og NIRAS for Jylland. De nye aftaler løber indtil den 31. august 2021 med mulighed for at blive forlænget med op til to år.

På hver delaftale er der direkte tildeling af opgaver for et rådgiverhonorar på op til 3,5 mio. kr. Projekter med honorarer herover skal i miniudbud blandt de tre rådgivere. De tre rammeaftaler har en samlet skønnet honorarværdi på i alt 300 mio. kr.

Vil du vide mere?

Anita Sarah Olsen

Anita Sarah Olsen

Afdelingsleder

Aarhus, Denmark

+45 6040 5680

Se også