Nyhed

Ny metode til økonomistyring har gjort DTU til en mere aktiv og vidende bygherre

Dtu Transforming

DTU og NIRAS har i tæt samarbejde udviklet en ny metode til prissætning og økonomistyring af nybyggerier og renoveringsarbejder. Ved at tage udgangspunkt i erfaringer fra projekter udført de seneste fem år har DTU opnået en mere agil tilgang til prissætning og økonomistyring.

18. juni, 2018

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) investerer massivt i universitetets fysiske rammer for at få plads til nye, topmoderne forskningsfaciliteter på campus og skabe optimale betingelser for synergi mellem forskning, undervisning og innovation. Nye bygninger skyder jævnligt op, mens de eksisterende udvikles.

Universitets mange tidligere realiserede byggeprojekter har vist sig at være en guldgrube af prisdata. DTU og NIRAS har nemlig fundet en metode til at udnytte disse data, og den er så effektiv, at det nu kun tager DTU et par timer at prissætte kommende millionbyggerier.

Pris specificeret på fag og rum

Metoden kan kaldes en ”prisdifferentiering”, og går i korte træk ud på at etablere en prismatrice ved hjælp af BIM-teknologi og prisdata fra relevante projekter, udført de seneste fem år.

Matricen er delt op i rumkategorier og fagentrepriser, hvilket giver bygherre et detaljeret indblik i kommende byggerier, endda før de er blevet projekteret. Prisestimaterne hjælper med at holde prisen på prædesignstadiet, gennem projekteringsfasen og ikke mindst gennem brugerprocesserne, hvor det viser sig nyttigt, at metodens output er til at forstå for alle.

For DTU Bygherre har metoden betydet et markant bedre overblik over budgetlægning, prissætning og økonomistyring. Gunnar Waagstein, Contract & Risk Manager fra DTU Bygherre, siger endvidere, at metodens tidlige anskueliggørelse af prisdannelsen er afgørende for samarbejdet med brugere og rådgivere.

”For eksempel havde vi et projekt, hvor prismatricen viste, at råhuset i dette byggeri var væsentligt dyrere end i tidligere realiserede byggerier. Årsagen var, at man i byggeprogrammet ønskede vibrationsfrie rum spredt over syv etager. Vibrationsfrie rum kræver komplekst betonarbejde, så med den viden kunne vi stille brugerne over for et kvalificeret valg imellem at spare penge ved at reducere kvadratmeter, eller ved at samle de vibrationsfrie zoner i kælderen, hvor de påvirker prisen på råhuset mindst. De valgte sidste mulighed, og fik de ønskede kvadratmeter uden at sprænge budgetrammen,” siger Gunnar Waagstein.

Prisdifferentiering giver fordele gennem hele projektforløbet

Prædesign

  • Mindre usikkerhed i prisoverslag
  • Dialog med beslutningstagere og brugere på baggrund af letforståelige prisdata

Design

  • Kvalificeret grundlag for valg af udbudsform
  • Aktiv bygherresparring gennem evaluering, sporbarhed og kvalitetssikring

Udbud

  • Kvalificeret grundlag for udarbejdning af tilbudsliste, granskning af udbudsmateriale samt evt. udbud med targetpris
  • Kvalificeret dialog med entreprenører om scope og optimering af bygbarhed

Eksekvering

  • Afdækning og fordeling af risici imellem rådgiver, entreprenør og bygherre
  • Opfølgning og sporbarhed på projektændringer og deres økonomiske konsekvenser

Licitationspriser fordelt efter arealtype og fag.

Giver bygherre større indblik og bedre styring

Ifølge Gunnar Waagstein har prisdifferentieringsmetoden givet DTU større prisbevidsthed og gjort universitetet i stand til at indgå i en mere aktiv dialog med samarbejdsparter. Processen og kommunikationen er blevet strømlinet.

”Som stor bygherre køber vi rådgivnings- og entreprenør-ydelser hele tiden, og hvis vi har otte forskellige rådgivere, så vil vi få priser på otte forskellige måder, hvis ikke vi gør noget. Derfor har vi bedt alle vores samarbejdspartnere om at bruge denne metode, så deres ydelser bliver præsenteret for os på en standardiseret måde, som vi let kan forstå og tage stilling til.”

Læs mereHan sikrer, at bygherrens økonomi ikke løber løbsk

DTU har også brugt metoden til at lave omvendt licitation på byggeprojekter, hvor universitetet har udbudt byggeriet med targetpriser, benchmarket i forhold til realiserede byggerier, og hvor entreprenører så har skullet tilkendegive, hvordan de ville levere den ønskede kvalitet til prisen.

”Det har vist sig, at vi rammer plet hver gang, og det er en meget hurtigere tilgang til at få etableret et samarbejde imellem rådgiver og entreprenør og realisere projektet,” siger Gunnar Waagstein.

Testet på byggerier for en milliard

Rammeaftalen mellem DTU og NIRAS er udløbet, men DTU bruger fortsat metoden i arbejdet med byggerier.

Forretningsrådgiver Karim Cedric Meaouia fra NIRAS, som oprindeligt udviklede metoden sammen med DTU, samarbejder nu med Københavns Lufthavn (CPH) om at implementere og operationalisere metoden i deres organisation.

”Vi har efterhånden brugt værktøjet til at beregne byggerier for over en milliard for både DTU og CPH, og jeg tror, mange bygherrer og lejere fremover vil begynde at benytte metoden i økonomistyringen af kommende projekter. CPH er indtil videre meget tilfredse og har valgt at implementere metoden i deres BIM-strategi og gennem hele projekternes økonomiske cyklus.”

Se NIRAS's ydelser inden for bygherrerådgivning.

Vil du vide mere?

Mikael Hygum Thyssen

Mikael Hygum Thyssen

Bygherrerådgiver

Allerød, Denmark

+45 4810 4428

Se også