Projekt

Fredet slot får nyt liv

Augustenborg Foto Cubo Arkitekter

Augustenborg Slot på Als er et af de flotteste barokslotte i Danmark. Den fredede hovedbygning er blevet ombygget og renoveret med stor respekt for de bevaringsværdige forhold.

10. juli, 2017
 • Sektor: Byggeri
 • Lande: Danmark
 • Donor: Bygningsstyrelsen
 • Klient: Landbrugsstyrelsen
 • Bruttoareal: 4.760 m² ombyg/renovering
 • Arkitekt: CUBO Arkitekter A/S
 • Totalentreprenør: Hansson & Knudsen A/S
 • Ingeniør: NIRAS A/S

Man mærker historiens vingesus tydeligt, når man går rundt på slottet. Tidligere husede slottet regionens almenpsykiatriske hospital. I 2015 blev det besluttet at udflytte 3.000-4.000 statslige arbejdspladser. Det betød, at halvdelen af den daværende Landsbrugs- og Fiskeristyrelse skulle flytte til Augustenborg Slots hovedbygning, som derfor skulle gennemrenoveres og indrettes til moderne arbejdspladser.

Indtil renoveringen var gennemført, placerede styrelsen de udflyttede medarbejdere i andre dele af slottet.

Da renoveringen af slottet var tilendebragt, fik ca. 300 af disse medarbejdere fra styrelsen deres daglige arbejdsplads i hovedbygningens stueplan, og 1. og 2. sal blev indrettet med nye fleksible kontorer og fællesarealer i form af bl.a. møderum, tekøkkener og toiletter.

Renoveringen omfattede også restaurering af de flotte hovedtrapper, og man etablerede generelt ny belysning.

Stor respekt for de fredede og bevaringsværdige forhold

Ombygningen og renoveringen af den fredede hovedbygning blev gennemført med stor respekt for de fredede og bevaringsværdige forhold. En af de mange udfordrende og spændende dele af projektet var at skabe nye moderne kontorfaciliteter med nye installationer i de fredede bygninger bl.a. en elevatorskakt.

NIRAS’ renoveringsspecialist i bevaringsværdige bygninger var derfor på projektet, og der blev samtidig trukket på flere fagområder, hvoraf flere af ingeniørerne havde erfaringer fra andre ingeniørtekniske udfordringer i forbindelse med lignende restaureringer af slotte og herregårde som Gråsten Slot, Koldinghus Slot og Sønderborg Slot.

Det gamle og visse steder skrøbelige slot bød også på logistiske udfordringer. Det skulle f.eks. nøje planlægges i forvejen, hvor man måtte køre materialer til og fra. Derfor var alt nedskrevet, for eksempel at her måtte man køre med en vogn med gummihjul, og vægten måtte ikke overstige 200 kg.

NIRAS har stået for alle ingeniørdiscipliner, herunder rådgivet om og projekteret konstruktioner, kloak, vvs, ventilation, el og brand, endvidere IKT-ledelse og arbejdsmiljøkoordinering.

Fra barokslot til statslig arbejdsplads

 • Augustenborg Slot blev opført i årene 1770-76
 • Gennem 250 år har det været hertugbolig, lazaret, kvindeseminar, psykiatrisk hospital og nu statslige arbejdspladser
 • Augustenborg Slot er et barokslot, hvis hertugfamilie har sat sit stærke præg på Danmarkshistorien
 • H.C. Andersen har ved flere lejligheder besøgt Augustenborg, og ved sine ture i slotsparken fik han sandsynligvis inspirationen til eventyret ”Den lille pige med svovlstikkerne”, som han skrev under et ophold på Gråsten Slot.
 • Fra 1932 til 2015 fungerede slottet som psykiatrisk hospital

Vil du vide mere?

Jesper Boddum

Jesper Boddum

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 2028 5004

Jan Østergaard Nielsen

Jan Østergaard Nielsen

Forretningsdirektør

Aarhus, Denmark

+45 3084 3673

Se også: