Nyhed

Mangel på erfaringer præger byggebranchens brug af træ

Clt Arrangement I Niras

Skal CLT (Cross Laminated Timber) gøre byggebranchen en smule grønnere, kræver det samarbejde og investeringer. Det konkluderer et seminar, som NIRAS afholdt med 160 deltagere på tværs af byggebranchen.

16. maj, 2019

Træ, byggeri og Danmark er tre ord, der er forbundet med en smule berøringsangst, og der var mange holdninger til kvaliteter, potentialer, styrker, svagheder og udfordringer, da NIRAS inviterede til seminaret: ”Er CLT det nye sort?”.

Et af de centrale temaer på dagen var udfordringen i at bygge højt i træ. En deltager fra salen påpegede, at der ikke er noget juridisk i Bygningsreglementet, der forhindrer branchen i at bygge højere end de 9,6 m til gulv i øverste etage, som er angivet i eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Derudover tilføjede en fremmødt fra Brandvæsnet, at deres holdning ikke er helt så firkantet, som flere af oplægsholderne fremstillede det på dagen. Emnet brand blev kun dækket sporadisk. Derfor vil NIRAS på et kommende seminar fokusere på netop brand i forbindelse med træbyggeri.

Seminarets program bød på fem oplægsholdere, der dækkede forskellige vinkler på emnet Cross Laminated Timber, CLT:

  • Den rådgivende ingeniør ved NIRAS beskrev alt fra forskellige typer af forskydningsbrud til beregningsværktøjer. Se præsentation (pdf).
  • En gruppe studerende fra Ingeniørhøjskolen delte erfaringer fra projektering af et CLT-byggeri. Fokus lå blandt andet på de udfordringer, som gruppen stødte på i beregningsprogrammerne. Se præsentation (pdf).

Om CLT-arrangementet

Den 2. maj 2019 afholdt NIRAS et åbent arrangement i CLTs navn. Eftermiddagen bød på oplæg, debatter og spændende indspark fra både gæster og oplægsholdere. De 160 gæster fik rystet deres netværk i byggebranchen og dannet relationer, som forhåbentligt danner grobund for de fremtidige samarbejder, der er afgørende for, at CLT kan gå fra nyt til et anerkendt byggemateriale – i en ellers konservativ branche med mange penge og interesser på spil.

  • Tømreren Anker Damgaard Paulsen, der netop var i gang med at opføre et CLT-byggeri, havde den klare overbevisning, at byggeriet ville give et totaløkonomisk resultat svarende til et lignende betonelementbyggeri – bl.a. på grund af den korte monteringstid. Se præsentation (pdf).
  • Samlingsleverandøren Rothoblaas fremviste mulige samlinger i CLT-byggerier; herunder bæreevner, priser, akustik og erfaringer. Se præsentation (pdf).
  • Træelementleverandøren Taasinge Elementer præsenterede fremtidige planer om CLT og deres holdning til træbyggeriets transport- og miljømæssige fordele. Se præsentation (pdf).

Og er ”CLT så det nye sort?”

Konklusionen fra dagen var: CLT er ikke det nye sort – endnu!

Når vi skærer bæredygtighedsperspektivet væk, har vi på nuværende tidspunkt for få erfaringer og for mange udfordringer at tage hånd om i Danmark før, at CLT for alvor kan måle sig med et klassisk betonelementbyggeri.

Under arrangementet blev tre primære årsager nævnt til, at CLT endnu ikke er slået igennem i Danmark:

  1. Frygt for fugt
  2. Manglende viden og erfaring
  3. Brand

Der var blandt forsamlingen en fundamental frygt for at bygge i et organisk materiale. Det blev dog gjort klart, at et solidt håndværk og en sund omtanke løser fugtproblematikken i byggeriet samt at man kan undvære dampspærrer ved at bruge CLT-elementer. Ligeledes blev det præsenteret, at en behandling af træet vil reducere fugtindtrængningen under udførelsen markant.

LÆS MERE: Cross Laminated Timber (CLT) gør højt, stort og bæredygtigt byggeri i træ muligt

Mangel på viden og erfaring er som i alle andre sammenhænge et stadie, man skal igennem. Som oftest med enkelte pionerer, der arbejder isoleret. Men bør byggebranchen efterhånden ikke være blevet klogere end det? Hvorfor ikke løfte i flok og i fællesskab og blive klogere på fremtiden?

Inden for brand var der håb for, at fremtiden vil bløde op for brandkravene i forbindelse med træbyggeri, hvilket for alvor vil åbne mulighederne for at anvende CLT i et større perspektiv. Men brandkrav eller ej, så skal vi forlange tværfaglig interesse og villighed til at investere, hvis CLT skal blive det nye sort – og byggebranchen en smule grønnere.

”Vi har et ansvar, og vi har pligt til at samarbejde om bæredygtige løsninger. Det er først, når al den viden, vi hver især besidder, bliver bragt i spil, at vi skaber de gode og innovative løsninger. På vores vej vil vi støde på meget frustration, og vi vil fejle – men det er en del af den konstante rejse, vi altid vil være på,” siger afdelingsleder og anerkendt statiker Kåre Tinning fra NIRAS, der var en af initiativtagerne til CLT-arrangementet.

Vil du vide mere?

Mads Bech Olesen

Mads Bech Olesen

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 4189 3207

Se også