Indsigt

Cross Laminated Timber (CLT) gør højt, stort og bæredygtigt byggeri i træ muligt

Lisbjerg Bakke 2
Mads Bech Olesen

Mads Bech Olesen

Konsulent

Træbyggeri reducerer klimabelastningen med ca. 50 procent. Det er vigtigt på tværs i byggebranchen med en diskussion om, hvornår træ – og hvilket – er et fornuftigt valg.

8. april, 2019

Træbyggeri udgør et grønnere alternativ til beton og stål. I dag vurderer vi i højere og højere grad byggerier på deres livscyklus og vores mulighed for at genanvende materialerne. Det kan vi blandt andet aflæse på det stigende antal byggerier, der ønsker at opnå DGNB-certificering.

I Danmark udarbejder vi flere forskellige livscyklusanalyser på sammenlignelige beton- og træbyggerier. Her vurderer vi hele byggeriets levetid - fra produktionen til, hvordan vi håndterer byggeriet efter endt levetid. Analyseresultaterne er entydige: Træbyggeri reducerer klimabelastningen med ca. 50 procent.

Desværre halter den danske byggebranche dog noget efter landene omkring os, når det handler om træbyggerier. Tyskland, Sverige og Norge er hestehoveder foran, både hvad angår viden og erfaring, og har arbejdet med CLT de sidste mange år.

Analyseresultaterne er entydige: Træbyggeri reducerer klimabelastningen med ca. 50 procent.

Der skal hul på bylden

CLT består af træelementer i flere vinkelrette lag, der er limet sammen. Resultatet er et produkt med stor stivhed og styrke, som man kan sammenligne med kvaliteten af beton. Netop denne egenskab gør, at CLT i nogle tilfælde er det oplagte materialevalg. Der er derfor ingen tvivl om, at vi vil se CLT blive et udbredt alternativ til beton. Men først skal der ’hul på bylden’.

Økonomi, brandfare og opgør med enten-eller-tanken

Erfaring viser, at brugen af CLT ikke nødvendigvis medfører en økonomisk belastning sammenlignet med fx byggematerialer som beton. Byggerier i CLT er i høj grad præget af præfabrikation og giver derfor mulighed for at gennemføre et montagearbejde hurtigt, som det var tilfældet, da man introducerede betonelementbyggeri i sin tid. Når byggeriet har endt sin levetid, er det tilsvarende hurtig at tage ned.

Vi anvender i begrænset omfang træ i Danmark. Den primære årsag må vi tilskrive de danske brandkrav, da træ her i landet kategoriseres som brandbart materiale. CLT falder for nuværende i dén kategori, og så stilles der helt anderledes krav til brandinddækning af bærende elementer mv.

Det er en stor hæmsko i forhold til at udvikle et mere bæredygtigt byggeri, og det er nødvendigt med flere undersøgelser for at rokke ved definitionen. CLT kan nemlig sammenlignes med ikke-brandbare byggematerialer, og har den fordel, at det forkuller med en forudsigelig hastighed, der gør det muligt at præcisere, hvor længe den nødvendige bæreevne i elementet kan opretholdes.

Bæredygtigt byggeri med hybridkonstruktioner

En anden præcisering er vigtig i forhold til at tænke bæredygtig udvikling i byggeriet: Byggeri er ikke nødvendigvis forbundet med 100 procent træbyggeri. Der er ikke tale om et enten-eller, men et både-og. Vi skal tænke på byggeri som hybridkonstruktioner, hvis vi for alvor skal træffe gode valg om fremtidigt solidt og bæredygtigt byggeri.

Byggebranchen er en af de store syndere i forhold til ressourceforbrug, affald og forureningsemission. Alene produktion af byggematerialer udgør 10-15% af den årlige udledning af drivhusgasser [1], og i Danmark producerer byggebranchen 35% af al affald [2].

Med den viden, vi har nu, er læren, at den danske byggebranche i højere grad bør anvende træ. Det er dog vigtigt hele tiden at have for øje, at alle materialevalg skal vejes på fornuftens vægt. Det handler i bund og grund om at udnytte og anvende materialerne dér, hvor de er bedst.

Eksempelvis vil beton som oftest være et bedre valg at bruge til fundament, da træ med tiden vil rådne. Hybridkonstruktioner bør derfor være omdrejningspunktet for byggebranchens målsætning om at bygge mere bæredygtigt. Her kommer vi ikke uden om træ, og i særlig grad om CLT som det alternative valg, der for alvor kan måle sig med traditionelle materialer.

Hvad er CLT?

Cross Laminated Timber, CLT, blev udviklet i Tyskland og Østrig i 1990’erne. Produktet adskiller sig fra almindelige limtræselementer ved, at man placerer lagene i skiftende retninger. Det gør det muligt at føre belastningerne i mere end én retning, hvilket giver elementet dets karakteristiske styrke og stivhed. Samtidig er materialet let, hvilket giver mulighed for præfabrikation, mindre kraner og mindre fundamentsplads.

Træ af CLT er desuden kendetegnet ved god lydisolerings- og isoleringsevne.

Lagene varierer mellem 16-51 mm i højden og 60-120 mm i bredden, og laves af forskellige træsorter, afhængig af produktionssted.

Produktionstallene er klare – CLT er fremtidens byggemateriale:

  • 2008: 200.000 m3
  • 2015: 620.000 m3
  • 2020: 1.200.000 m3

Altså forventes produktionen af CLT at stige med 500 procent på 12 år.

For mere information se evt.: www.clt.info

Produktionen af cement og beton vil - blot i Europa - stige med 12-33%. Glædeligvis arbejder betonbranchen på at reducere klimabelastning fra betonen, og her er potentialet stort, hvis de lykkes med det og derefter umiddelbart kan udbrede den erhvervede viden. Danske producenter udleder 30% mindre CO2 sammenlignet med den globale betonproduktion [3]. Men ser man på den samlede branches økonomiske incitament og tidshorisonten for, at der kan ske væsentlige nedskæringer, er det nødvendigt med alternative byggematerialer.

Vil du vide mere?

Mads Bech Olesen

Mads Bech Olesen

Konsulent

Aarhus, Denmark

+45 4189 3207

Se også: