Nyhed

Klimaløsninger skal åbne Randers mod Gudenåens ro

Naturrum Randers

Vand udfordrer flodbyen Randers fra både å og fjord. Et ambitiøst byudviklingsprojekt skal vende udfordringer til fordele, som giver gode naturoplevelser og en klimatilpasset by.

4. oktober, 2019

Attraktiv natur og høj biodiversitet helt tæt på byen. Det er målet for et nyt projekt i Randers, som forener byudvikling med klimatilpasning og stormflodbeskyttelse.

NIRAS har som en del af et tværfagligt samarbejde (Team C.F Møller) vundet konkurrencen om en ambitiøs udviklingsplan for arealerne omkring Gudenåen og Randers Fjord. Dommerkomiteen lagde især vægt på forslagets evne til at udarbejde en samlet udviklingsplan, som tænker strategi og økonomi sammen med de fysiske rammer.

Udviklingsplanen hedder ’Randers, en flodby’ og arbejder med mange aspekter på én og samme tid. Den skal sikre, at der bliver plads til mere natur og en styrket biodiversitet i Randers. Store arealer langs Gudenåen skal friholdes fra fremtidig byudvikling. På den måde vil ’Randers, en flodby’ værne om den natur, der allerede findes og samtidig skabe nye naturarealer med levesteder for dyr og planter.

”Det har været utroligt spændende og lærerigt at være en del af vinderholdet, hvor mange fagligheder fra NIRAS har været involveret – lige fra jordforurening til spuns, klima, landskab, støj, SDG-mål og mobilitet. Resultatet er et ambitiøst udviklingsprojekt, der fint illustrerer gevinsterne ved at tænke tværfagligt,” siger Sara Bugge Ploug, ekspertisechef og NIRAS’ projektleder på opgaven.

Team C.F Møller

Det vindende hold består af C.F Møller Architects, NIRAS, RED/Cushman & Wakefield og Urgent.Agency.

Mere info

Randers Oversigt

Beskytter byen mod stormflod

Det nye projekt lægger sig i forlængelse af en omfattende klimatilpasning i Randers. ’Klimabåndet’ kaldes det tidligere projekt. Det er en fire kilometer lang stormflodsbeskyttelse af byen, som på den måde også er rygraden for den fremtidige byudvikling samt svaret på en betydelig udfordring for Randers, der har både å og fjord helt tæt på bymidten. ’Klimabåndet’ skaber med integrerede designløsninger, nye stiforbindelser langs vandet og nye attraktive boligmuligheder tæt på naturen.

Vinderforslaget i det nye projekt ’Randers, en flodby’ har en klimastrategi, som prioriterer de steder langs vandkanten, hvor investeringer i højvandsbeskyttelse giver størst værdi for byens liv. Dermed vil den nye udvikling af byen kunne bruges som løftestang til at bringe mere natur tæt på Randers, samle byens liv og skabe fornyet sammenhæng på tværs af Gudenåen.

Randers Kommunes faglige eksperter går nu i gang med at udarbejde en specifik opgavebeskrivelse. Den bliver sendt til politisk godkendelse i november 2019. Fra december til februar 2020 vil Team C.F Møller være i løbende dialog med kommunen for at udarbejde et forslag til den endelige udviklingsplan.

Vil du vide mere?

Sara Bugge Ploug

Sara Bugge Ploug

Ekspertise og Markedschef

Aalborg, Denmark

+45 6039 4184

Se også