Nyhed

NIRAS afhjælper vandproblemer i Abu Dhabi

Abu Dhabi Flooding

Med tre pilotprojekter i Abu Dhabi for vandforsyning og spildevand skal NIRAS bl.a. forhindre opstuvning af spildevand i bygninger og et vandspild på 30 procent. Forarbejdet har ført til udvikling af et banebrydende ledelsesværktøj for forsyningsselskaber.

3. februar, 2013

Spildevand i folks huse, en lugt af rådne æg og et tab på 30 procent i drikkevandsforsyningen.

Det er nogen af de problemer, myndighederne i Abu Dhabi – medlem af De Forenede Arabiske Emirater – har bedt NIRAS om at være med til at løse.

Tre pilotprojekter skal hjælpe med at overvåge lækager og vandkvalitet for vandforsyningen og formindske ophobning af spildevand og lugtgener i kloaksystemet.

Thomas Dueholm Blicher, projektchef og spildevandsekspert i NIRAS, siger om projekterne:

"På basis af dybdegående systembeskrivelser og analyser skal vi for både vandforsyning og afløb opstille en realtidsmodel og udvikle rutiner og procedurer, som de involverede forsyningsselskaber kan bruge som klare guidelines for måling, analyse og overvågning af ledningsnettet. Desuden skal realtidsmodellerne kobles med data fra systemer, der bl.a. omfatter oplysninger om drift og reaktionstiden for f.eks. kundehenvendelser og ledningsbrud."

Projekterne skal efter planen være gennemført i sommeren 2012. Ifølge Thomas Dueholm Blicher har NIRAS gode chancer for at fortsætte som rådgiver, når hele hovedstaden Abu Dhabi med en million indbyggere skal inddrages.

Katalysator for ledelsesværktøjet HOMIS

Oprindeligt blev opgaven stillet som et fuldskalaprojekt, der netop omfattede hele hovedstaden, men blev siden ændret til tre pilotprojekter. Derfor har NIRAS arbejdet med problematikken i Abu Dhabi i et par år, hvilket har medført, at NIRAS har udviklet en hel ny type ledelsesværktøj for forsyningsselskaber.

"I det oprindelige projekt ønskede myndighederne i Abu Dhabi ud over at få hjælp til at løse de akutte problemer med vandtab og spildevand også at kunne benchmarke fire involverede forsyningsselskaber," fortæller Thomas Dueholm Blicher og fortsætter:

"Det satte os i gang med at udvikle HOMIS, der som det første system i verden omfatter alle relevante data fra vandproduktion og -distribution til afløb og rensningsanlæg, og som kan bruges til at optimere drift og ledelse."

Efterspørgsel efter HOMIS

HOMIS – der står for Holistic Management Information System og kan anvendes af alle slags forsyningsselskaber – bliver i dag afprøvet flere steder i Danmark.

Herom siger Thomas Haurdahl, der er chefkonsulent i NIRAS og ansvarlig for udviklingen af det nye værktøj:

"Vi har bl.a. implementeret HOMIS i Esbjerg Forsyning, hvor ledelsen bruger redskabet til at få et overblik over alle tre forsyningsgrene: varme, vand og afledning af spildevand samt til at informere organisationen om tilstand og udvikling. Hermed kan forsyningsselskabet nemmere sætte fokus på nye indsatsområder og således effektivisere driften."

Han har store forventninger til det nye redskab.

"Vi har allerede fået henvendelser fra både Europa, Asien og Mellemøsten og ser derfor et stort eksportpotentiale for HOMIS."

Avancerede realtidsmodeller i Abu Dhabi.

De realtidsmodeller, der skal opstilles i pilotprojekterne i Abu Dhabi, indeholder mange elementer. Modellen for vandforsyning skal bl.a. omfatte data fra såkaldte noise loggers, som er en slags mikrofoner, der kan 'høre', hvor der er lækager, ligesom data fra et vedligeholdssystem og et forbrugssystem også skal integreres.

Modellen for spildevand skal omfatte data fra online-målinger for hydraulik – som er flow og niveau i kloaksystemet – og for vandkvalitet, der bl.a. analyseres for indhold af organisk stof, nitrat og svovlbrinteforbindelser.

Se også