Geoprobe® - miljøundersøgelser med mobil borerig

Geoprobe

Vi udfører on-site analyse og udtager forureningsprøver af jord, vand og poreluft ved hjælp af vores mobile Geoprobe®-system.

NIRAS har tre mobile borerigge med mobilt laboratorieudstyr til on-site analyse og til at udtage forureningsprøver af jord, vand og poreluft. Vi er en af de få virksomheder i Europa, der er i stand til at udtage prøver på dybder ned til 50 meter.

Vi kan hjælpe med alle faser af en moderne kortlægning af hydrogeologi og forureningsudbredelse med Geoprobe®. Er projektets tidsplan stram, kan vi tilbyde et forløb, hvor alle analyser foreligger med det samme on-site fra vores eget analyseudstyr.

Hvad er Geoprobe®?

Vi udfører forureningsprøver ved hjælp af Geoprobe®-systemet, der er et samlet koncept til prøveudtagning udviklet i USA. Siden 1998 har vi udviklet os til at være førende i brug af Geoprobe®-systemet til avancerede forureningsundersøgelser.

Geoprobe® er et lille køretøj på larvefødder, som kan tage prøver af jord, vand og poreluft ned til stor dybde og samtidig måle forureningsniveauet i jorden.

Vi samarbejder jævnligt på innovative projekter for at teste og udvikle nyt udstyr for Geoprobe® og andre udstyrsleverandører.

Detaljeret forståelse af forureningens veje ved hjælp af Geoprobe®

Med NIRAS’ viden og ved hjælp af Geoprobe®-systemet kan du få udført alle faser af en moderne kortlægning af hydrogeologi og forureningsudbredelse på en økonomisk attraktiv måde. Vores erfarne Geoprobe®-teams tilgang til forureningsundersøgelser giver dig mulighed for løbende at justere og optimere feltundersøgelsen. På den måde opnås det bedst mulige grundlag for projektet. Det kan eksempelvis være en efterfølgende oprensningsstrategi baseret på en detaljeret forståelse af forureningens fordeling, masse og spredningsveje.

Igennem talrige projekter har NIRAS opnået en forståelse, erfaring og rutine med Geoprobe®, som vi er stolte af og gerne deler ud af. Vi udfører rutinemæssigt udtagning af niveauspecifikke grundvandsprøver, kerneprøver, poreluftprøver, filtersætning samt injektioner med forskellige reaktanter og tracere.

Vi rådgiver, mens vi borer

I NIRAS bruger vi fleksibiliteten ved det avancerede Geoprobe®-prøveudtagningskoncept til at rådgive vores kunder, mens vi borer. Vi rådgiver på stedet om at undlade at foretage unødvendige boringer. Og – hvis det er nødvendigt – rådgiver vi på stedet om at foretage andre boringer med Geoprobe®, som viser sig at være nødvendige. Det betyder, at vi i de mindre sager ofte kan blive færdige med alle boringer og analyser på en enkelt arbejdsdag med Geoprobe®. På den måde sparer du både tid og penge.

På Køge Havns industriområde udfører Geoprobe-udstyret miljøundersøgelser forud for, at havnen skal omdannes til en ny bydel med grønne områder. Se videoen:

 

Geoprobe® – et økonomisk godt valg

Der er to gode grunde til, at miljøundersøgelser med Geoprobe® er et økonomisk fordelagtigt valg for dig. Den ene er, at udstyret har indbygget måleudstyr, som er direkte forbundet med vores computere. Analysen starter derfor i det øjeblik, borespidsen går i jorden. Umiddelbart efter ser vores borehold resultaterne på deres computerskærm i det mobile laboratorium. Med Geoprobe® skal du derfor ikke vente i flere dage for at få analyseresultaterne. Du får med det samme den relevante viden til at afgøre, at vi enten skal bore videre – eller stoppe op.

Den anden grund til, at Geoprobe® er økonomisk fordelagtigt, er den fleksibilitet, vi i NIRAS sætter en ære i at give vores kunder. Det er umuligt at forudsige præcist, hvordan en forurening er i udbredelse, mængde og kemisk sammensætning. Vi har mulighed for at afgøre, at det ikke er nødvendigt at bore mere i et område, hvor det ellers var planlagt – og i stedet vælge at bore i et andet område med Geoprobe®, hvis det viser sig at være nødvendigt. Ved traditionelle boringer uden løbende prøveanalyse får du de unødvendige boringer med.

Vores Geoprobe® -udstyr sikrer feltdata af høj kvalitet

For miljøspecialister på området kan vi nævne, at NIRAS råder over MIHPT-, LL-MIHPT-, EC-, HPT- og LIF-udstyr til feltundersøgelser. Dette betyder, at NIRAS kan levere forureningsundersøgelser på højeste kvalitetsniveau og med gennemtestede teknikker og metoder med Geoprobe®. Vi kender betydningen af valide resultater og leverer altid feltdata af høj kvalitet.

OIP - Ny metode gør forureningen selvlysende
Som de første i Europa kan NIRAS’ Geoprobe bruge en helt ny målesonde kaldet OIP (Optical Profiling Tool). Geoproben presser en målesonde ned igennem jordlagene, som måler for hver 1,5cm. I sonden sidder en lille lyskilde, som udsender et UV- eller grønt lys. Lyset får forureningen af kulbrinter i jorden til at fluorescere. Dette signal kan et målekamera opfange, og i ”real time” omsætte til en procentvis mængde af kulbrinter.

Med OIP-metoden får du et meget detaljeret billede af, hvor forureningen er lokaliseret, og om det er lette eller tungere oliekomponenter som er til stede i fri fase. Samtidigt måler sonden jordens elektriske- og hydrauliske ledningsevne.

OIP-kameraet tager samtidig også almindelige billeder, så du kan se selve forureningen og f.eks. jordens kornfordeling. Efterfølgende kan man udtage enkelte jordprøver de steder, hvor Geoproben med OIP har vist, at der er forurening, for analyse på et akkrediteret laboratorium. På den måde sparer kunden både en masse unødvendige dyre jordprøver og kan meget hurtigere kortlægge forureningens udbredelse.

Fire grunde til at få NIRAS til at foretage din miljøundersøgelse med Geoprobe®:

  1. Den selvkørende borerig er fleksibel og kan hurtig gøres klar til at gå i jorden.
  2. Boreriggen er relativt lille. Derfor kan vi også komme til, når pladsen er trang.
  3. Skærmbillede fra vores mobile laboratorium. Hurtig og præcis information om geologi og forureningsudbredelse.
  4. 20 års erfaring med prøveudtagningskonceptet.

Overblik over vores udstyr

Kender du allerede Geoprobe ®-konceptet, og ønsker du et overblik over præcist hvilket udstyr, vi tilbyder, kan du få et overblik i vores faktablad om udstyret.

Se faktablad Overblik over mål og vægt

Se faktablad Teknisk overblik over vores analyseudstyr

Se faktablad Miljøundersøgelser med Geoprobe-udstyret er hurtigere, billigere og bedre