Projekt

Optisk lys fra OIP-sonde spotter forurenet jord

Freja Johansen Beskaaret (1)

NIRAS har gennemført en vellykket undersøgelse af forurening i Kungsbacka i Sverige med ny oOIP-teknologi, der både afdækker forureningen i jorden og sparer kunden for utallige, dyre jordprøveanalyser.

28. juni, 2019
  • SDG: #15
  • Sektor: Miljø
  • Lande: Sverige

I byen Kungsbacka i Sverige har projektleder Freja Rebecca Johansen screenet et område for forurening. Her har ligget en tag- og byggepapfabrik, hvor store mængder af blandt andet tjære har forurenet jorden, og NIRAS er i gang med at kortlægge forureningsudbredelsen.

Siden 1998 har NIRAS – som en af de første i Europa – brugt Geoprobe-systemet, hvor en borerigge presser en målesonde ned igennem jordlagene. OIP-Målesonden registrer forureningsniveauer pr. 1,5 cm og kan detektere selv små koncentrationer af både olie, kreosot og tjære. Metoden kan derved kortlægge forureningsudbredelsen, og behovet for jordprøver er væsentligt reduceret i forhold til traditionelle forureningsundersøgelser.

Ny metode gør forureningen selvlysende

Opgaven i Kungsbacka er dog bemærkelsesværdig på anden vis, da den kombinerer Geoproben med brugen af en helt ny målesonde kaldet OIP (Optical Profiling Tool). Her sidder en lille lyskilde inde i sonden, som udsender et UV-lys. Lyset får forureningen af kulbrinter i jorden til at fluorescere, og dermed kan dette signal opfanges af et kamera. Udover UV-lys kan lyskilden udsende et grønt lys – et såkaldt G-lys – for at opfange tungere stoffer som tjære og kreosot.

”Med denne nye metode kombineret med Geoproben får man et meget klart billede af, hvor forureningen er lokaliseret. Vi får både afdækket jordtypen og en indikation på, om det er lettere eller tungere oliekomponenter, som er til stede i fri fase,” fortæller projektleder Freja Rebecca Johansen.

LÆS MERE: Miljøingeniør beskytter dansk og svensk grundvand mod forurening 

Sparer kunden for dyre jordprøver

I såkaldt fri fase er koncentrationen af forureningen i jorden så høj, at forureningen findes som helt flydende små dråber i jordens såkaldte poreskellet. Når porerne er fyldt op, kan forureningen flyde igennem jordsprækker og på denne måde bevæge sig ned gennem jorden. Hvis ikke forureningen bliver fjernet, kan den til sidst ende nede i grundvandet.

”OIP-kameraet tager samtidig også almindelige billeder, så man kan se, om forureningen rent faktisk er til stede. Herefter kan man så udtage enkelte jordprøver de steder, hvor Geoproben med OIP har vist, at der er forurening for at bekræfte tilstedeværelsen af den. På den måde sparer kunden både en masse unødvendige, dyre jordprøver og kan hurtigere kortlægge forureningens udbredelse og herefter sætte hurtigere ind med afværgeforanstaltninger,” fortsætter hun.

Effektiv kur mod forurening i Sverige

NIRAS fik som de første i Europa udstyret til at foretage OIP-undersøgelser i 2016 og er i øjeblikket de eneste rådgivere, der har det. I samarbejde med blandt andet Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har NIRAS foretaget en række undersøgelser af forurenet jord – herunder blandt andet i Kungsbacka.

”Vi har meget god erfaring med NIRAS’ brug af OIP-metoden, da den har givet os meget data i 3D og dermed mulighed for at oprette en god konceptuel model,” fortæller Erik Bergstedt fra SGU.

Om OIP-sonden

Den nederste del af sonden udsender et G-lys, som kameraet opfanger. Forureningen kan således give et farvet billede, som viser forekomsten af forurening. Samtidigt tages et billede af jorden i samme dybde.

Læs mere om NIRAS's Geoprobe-ydelser og -udstyr.

Geo 06 2019 Hen (1)

Vil du vide mere?

Freja Rebecca Johansen

Freja Rebecca Johansen

Projektleder

Allerød, Denmark

+45 4810 4518

Se også