Geoteknik

Employee in work wear standing on a field

NIRAS tilbyder geoteknisk rådgivning på alt fra jernbaner, vindmøllefundamenter, bro- og vejprojekter til erhvervs- og boligbyggeri.

NIRAS løser geotekniske opgaver lige fra jernbaner, havnekonstruktioner, vindmøllefundamenter, bro- og vejprojekter til erhvervs- og boligbyggeri.

Vi tilbyder feltundersøgelser og laboratorieundersøgelser, geoteknisk beregning og rådgivning samt tilsyn i både Danmark og udlandet. Vi udfører alle typer af geotekniske beregninger af bæreevne, stabilitet og deformationer.

Vi råder over geotekniske laboratorier i både Allerød, Aalborg og Aarhus, hvor vi beskriver jordprøver ingeniørgeologisk, så den optimale fundering sikres. Endelig hjælper vi med geotekniske tilsyn, hvor vi kontrollerer jordbundens egenskaber.