Broer og tunneler

The city bridge in Odense at night

Vores specialister bistår med at planlægge og projektere nye broer og tunneller samt renovere broer og konstruktioner i stål og beton.

Vi arbejder med jernbane-, vej- og stibroer samt med brokonstruktioner til industri og marine anlæg.

Vi er specialister i tunneller og andre underjordiske anlæg, hvor tunnellering er en af spidskompetencerne. For at sikre kvaliteten af projekteringen, kombinerer vi avancerede 3D Finite Element-programmer med beregningsmoduler, som vi selv har udviklet, ligesom vi ofte har tilknyttet specialister med viden om jernbaner, afvanding, veje, trafik, miljø og geoteknik.

Vi hjælper også med renovering af broer og konstruktioner i stål og beton, og bistår med at planlægge og projektere nedrivning, når anlægget er udtjent.