Projekt

Hvidkilde Stibro

Hvidkilde Stibro 2

Broer kommer i mange forskellige typer og udformninger. Ved Hvidkilde Sø og Gods vest for Svendborg bygges der en kurvet stibro i naturskønne omgivelser. Udformningen er opnået ved at benytte stålbroer med træplanker som belægning. Rækværket følger stibroens kurvede form og er, trods dette, designet med få standardløsninger, der komplimenterer det fredede værn langs vejen.  

29. maj, 2024
  • Sektor: Infrastruktur
  • Lande: Danmark
  • Klient: Vejdirektoratet
  • Tid: 2022 - 2024

Vejdirektoratet etablerer en 2,5 kilometer sti til cyklister og gående og en del af dette projekt er at etablere en stibro i Hvidkilde Sø. Stibroen er etableret for at forbedre både komfort og sikkerhed for den gamle smalle vejs bløde trafikanter.

NIRAS har igennem de seneste år designet flere forskellige stibroer af samme type. Dog ikke med denne udfordrende geometri, idet stibroen følger vejdæmningens kurvede form og en del af designarbejdet har omfattet at få den synlige geometri til at fungere. Det har været vigtigt at tage plankeudformning og udformning af rækværk i betragtning, da disse valg påvirker geometrien af de bærende konstruktioner.

NIRAS har også rådgivet Vejdirektoratet i forbindelse med de geotekniske forhold i Hvidkilde sø som viste sig at være en udfordring på flere punkter. Jordbundsforholdene og den begrænsede vanddybde har dannet grundlag for valg af funderingsløsning.

Hvidkilde Stibro
Credit: Vejdirektoratet

Det skal være trygt at bevæge sig på broen

Stibroen samt underbygninger er designet i henhold til Eurocodes samt "Vejdirektoratets vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for broer”. Hvidkilde Stibro er klassificeret til en høj komfortklasse, idet det valgte design gør, at broen ikke er særlig svingningsfølsom og derfor føles tryg at benytte.

Vægten af broen er i sig selv ikke betydelig. Det er til gengæld islaster kombineret med bløde jordlag i søbunden. Broen er derfor funderet med forholdsvis store jernbetonpæle af op til 19 meters dybde.

Broen er et godt eksempel på, hvordan noget smukt med organisk form kan skabes ved brug af standardelementer kombineret med kælen for detaljen.

Med den rette ingeniørtilgang kan der således designes en bro, der dels er smuk, simpel at udføre samt til absolut konkurrencedygtige priser.

I den forbindelse har det også været af stor betydning for projektet, at design teamet i Allerød har kunnet kommunikere med NIRAS Odenses kvalificerede fagtilsyn gennem hele udførelsesfasen.

Hvidkilde Stibro 4
Credit: Vejdirektoratet

Vil du vide mere?

Max Baagøe Rasmussen

Max Baagøe Rasmussen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4299 0317

Lone Huulgaard Madsen

Lone Huulgaard Madsen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 6039 4420

Se også