Lars Jensen (LAJE) by crown princess mary's bridge
"Den gode dialog er vejen til et godt og sikkert arbejdsmiljø," siger Lars Jensen, arbejdsmiljøkoordinator.
Arbejdsmiljøkoordinering

Sikkerhed i højsædet på byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro

130 sikkerhedsmøder var med til at sikre et godt arbejdsmiljø i de 2,5 år, byggeriet af broforbindelsen stod på. Projektet viste, at høj sikkerhed begynder med den gode dialog mellem bygherre, entreprenør og rådgiver.

10. okt 2019

Store bygge- og anlægsprojekter er ofte farlige. Tunge maskiner kører, og det myldrer med mennesker på byggepladsen. Derfor er det uhyre vigtigt, at arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladsen bliver prioriteret fra dag ét, så man kan forebygge og undgå arbejdsulykker.

Det gjaldt i høj grad også for projektet med at opføre den nye Fjordforbindelse Frederikssund, eller Kronprinsesse Marys Bro. Her indgik bygherre Vejdirektoratet og totalentreprenøren - et internationalt konsortium af italienske, spanske og belgiske entreprenører - i et tæt samarbejde med NIRAS’ arbejdsmiljøkoordinator Lars Jensen om arbejdsmiljø ved projektets gennemførelse. 

”Den gode dialog er vejen til et godt og sikkert arbejdsmiljø. Alle skal være bevidste om de risici, der er på byggepladsen. Ikke kun nu og her, men i alle faser af byggeriet,” siger Lars Jensen, der har stået i spidsen for arbejdsmiljøkoordinering under projektering af udbudsprojekt og tilsyn med arbejdsmiljø samt arbejdsmiljøkoordinering under opførelsen af broen.

Arbejdstilsynet har fulgt byggeriet af Fjordforbindelse Frederikssund tæt og deltog i en følgegruppe og gennemførte jævnlige tilsynsbesøg på pladsen. Arbejdstilsynets tilsynsførende har været både kompetente og konstruktive – og de medvirkede til et godt samarbejde under projektets gennemførelse.

Sikkerhedsmøder

Arbejdsmiljøkoordinatoren har afholdt 130 sikkerhedsmøder i de godt 2,5 år, projektets udførelse har stået på for at sikre den gode dialog med alle involverede.

”Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med entreprenøren og bygherren, hvor vi hver anden uge holdt sikkerhedsmøder,” siger Lars Jensen tilfreds.

”Lars tog den dialogbaserede kasket på, og entreprenøren lyttede og reagerede. Hele projektet kørte dermed i en fornuftig ånd,” siger Kim Aksel Sørensen, Vejdirektoratets tilsynsleder.

På sikkerhedsmøderne drøftede parterne alle sikkerhedsbrud- og risici, som Lars Jensen og tilsynsholdet observerede, når de gik deres sikkerhedsrunder på byggepladsen.”Under møderne påpegede jeg de situationer, som var farlige, og som kunne lede til arbejdsulykker,” uddyber Lars Jensen.

Fare for at falde i vandet

Det kræver kendskab til loven, udførelsesmetoder og erfaring, når man skal identificere de forskellige farer.

”Nogle af de største risici ved dette projekt var selvfølgelig, at håndværkerne skulle falde i vandet og drukne. Brosøjlerne i Roskilde Fjord er funderet på pæle, som er boret ned i mere end 40 meters dybde. Brosøjlerne er bygget i sænkekasser, hvor der for eksempel også var risiko for at falde ned fra højden, falde i vandet og for at blive klemt ved håndtering af de tunge byrder,” fortæller Lars Jensen.

Andre potentielle kilder til arbejdsmiljøbelastninger var hudkontakt med sundhedsskadelige kemikalier, da samlingerne mellem brodækkets 492 broeelementer er tætnet med en epoxyblanding, og indånding af sundhedsskadelige kemikalier ved fugtisolering af brodækket.

Udover sikkerhedsmøderne afholdt Vejdirektoratet også 130 byggemøder.

”Jeg fik besked af bygherren, hvis de drøftede noget på byggemødet, der var relevant for arbejdsmiljøet, og jeg gav dem besked, når jeg registrerede noget, som havde med udførelsesteknik, kvalitet eller miljø at gøre,” understreger Lars Jensen.

Fine statistikker

Det er denne form for konstant sparring, der dannede fundamentet for det gode samarbejde mellem NIRAS, Vejdirektoratet og entreprenøren.

Med i alt otte ulykker med fravær og 17 ulykker uden fravær er alle involverede parter tilfredse med sikkerheden gennem hele projektet.

”Når man kigger på størrelsen af projektet og hastigheden, hvormed vi har bygget broen, så er det en meget fin statistik,” siger Lars Jensen.

”Vi har haft et fint samarbejde med NIRAS og entreprenøren, og det resulterede i få ulykker. Vi har ikke skulle stoppe arbejdet på noget tidspunkt grundet ulykker. Det sidste år er der f.eks. slet ikke rapporteret nogen ulykker, ” siger Kim Aksel Sørensen fra Vejdirektoratet.

Kronprinsesse Mary åbnede selv ”sin” nye bro den 28. september 2019.