Lille Langebro In Copenhagen. NS 08447 1920 Photo NIRAS

Broer og specielle brokonstruktioner

NIRAS har igennem 20 år bidraget til udvidelsen af den danske infrastruktur og har herigennem skabt mange af broerne i det danske landskab. Inden for de seneste 10 år har vi udvidet vores kompetencer til også at dække den norske infrastruktur - herunder opførelse af adskillige norske broer.

Dynamiske følsomme konstruktioner

Vi rådgiver inden for alle typer af konstruktioner inklusiv dynamisk påvirkede konstruktioner. Læs mere om vores ekspertise og udvalgte projekter i brochuren. 

En engelsk version af brochuren er at finde her

Specialister i broer og brokonstruktioner

Sideløbende med udviklingen af vores bro-ekspertise har vi opbygget en stærk specialistviden inden for specielle konstruktioner.

Dette gælder eksempelvis dynamisk påvirkede konstruktioner, udmattelsesfølsomme konstruktioner, nyeste simuleringsværkstøjer inklusiv ikke-lineære og plastiske konstruktionsanalyser. Disse opgaver løses af vores specialister i broer og brokonstruktioner. 

Ekspertise dækker hele livscyklus

Vores ekspertise spænder over hele livscyklussen fra idé-, koncept- og planlægningsfasen over projektering, tilsyn og byggeledelse til drift og vedligehold, renovering og forstærkning, samt sluttelig til bortskaffelse og udskiftning af bygværker.

Projekterne understøttes af BIM 3D-modellering samt af visualiseringer for at tydeliggøre bygværkets geometri, mængder og grænseflader.

Erfaring kombineret med innovative løsninger

Vi anvender gængse ingeniørmæssige principper, som bygger på mangeårige erfaringer. I designet af nye bygværker indarbejdes endvidere de seneste erfaringer fra arbejdet med drift og vedligehold, inspektion og renovering af eksisterende konstruktioner.

Vi løser grundlæggende opgaver ud fra eksisterende viden og opnåede kompetencer gennem færdiggjorte projekter. Men vi lader os ikke begrænse af tidligere tiders resultater. Tværtimod  kombinerer vi den opnåede viden med  innovative og værdiskabende løsningsalternativer i projekterne.

Tværfaglighed og helhedsløsninger 

Vi forsøger overordnet at løse opgaverne helhedsorienteret således at væsentlige forhold som økonomi, miljø, æstetik, funktion, teknik og udførelse samt bæredygtighed tilgodeses og tilpasses opgavens karakter. 

Vores tværfaglige tilgang til opgaverne, kombineret med et ofte innovativt design, giver samlet set vores kunder inspirerende og komplette løsninger.

Vi tilbyder vores kunder rådgivning inden for design, projektledelse og økonomistyring, og vi har stor erfaring med at samle de rette kompetencer og specialister for at levere den helt rigtige løsning. 

Broer

Vi rådgiver og projekterer inden for design af vej- og stibroer, sporbærende broer, broer over vand, bevægelige broer, underjordiske bygværker, etc. I denne kontekst er vores specialister i beton- og ståldesign med til at sikre optimale og sikre løsninger.

For at sikre kvaliteten af projekteringen kombinerer vi avancerede 3D BIM-programmer med 3D finite element-beregningsprogrammer. Derudover har vi tilknyttet specialister med viden om jernbaner, tunneler, afvanding, veje, trafik, miljø, geoteknik, bæredygtighed, industri- og marine anlæg samt kystsikring.

Tillidsfuldt samarbejde

I NIRAS har vi et stærkt fokus på, at samarbejdet med kunden skal være præget af en åben og tillidsfuld dialog, der afdækker kundens behov bedst muligt.

Det er vores erfaring, at et tæt samarbejde, hvor kundens situation og ønsker sættes i centrum også giver de bedste resultater.

Kvalitetsprojekter på tværs af infrastruktur

Læs om Infrastrukturs toneangivende projekter og hvordan vi leverer værdi for vores kunder på tværs af ekspertiseområder.

Vil du vide mere?

Max Baagøe Rasmussen

Max Baagøe Rasmussen

Afdelingschef

Allerød, Denmark

+45 4299 0317

Se også: