Digitale planer

Man in front of a hydrological adjustment map. SBUC. Soren-Buch

NIRAS har udviklet DKplan, som er et digitalt planværktøj, der gør kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner dynamiske.

NIRAS’ platform DKplan gør kommuneplaner, lokalplaner, råstofplaner, VVM’er og andre sektorplaner til dynamiske, digitale værktøjer. DKplan samler visioner og informationer i et webbaseret planmiljø, så tekster, markeringer og bestemmelser er tæt koblet med geografisk information.

Med et enkelt klik kan man se, hvad der gælder et bestemt sted, eller hvor en bestemt oplysning er gældende. NIRAS tilbyder DKplan som hosted løsning, og vi bistår også gerne med design, opsætning og support. Læs mere på niras.dk/DKplan