Dkplan Sp

Sektorplan

DKplan tilbyder en vidt udbredt, digital platform for regioner og alle grene af kommunale forvaltninger til at udarbejde og offentliggøre alle typer planer.

Formidling er nøgleordet i DKplan. Den digitale platform sikrer skræddersyede og strømlinede planer på et hvilket som helst område inden for offentlig forvaltning.

Eksempler på sektorplaner kan være strategier, handlingsplaner eller udviklingsplaner for vandforsyning, jordbrug, affald, miljøtilsyn, klimatilpasning, områdefornyelse, trafiksikkerhed, naturkvalitet, belysning, varmeforsyning og meget andet.

Mere end 50 danske kommuner og fire regioner bruger allerede DKplan, som understøtter hele den planfaglige proces og kombinerer et dynamisk workflow for planlæggeren med et overskueligt design for borgerne. Sådan bliver planerne lette at offentliggøre og nemme at navigere i.

Vil du vide mere?

Flemming Mortensen Munck

Flemming Mortensen Munck

Afdelingsleder DKplan & Visualisering

Aarhus, Denmark

+45 3016 9259

Se også: