Visualisation of buildings
Illustration: Kjaer og Richter

Digitale lokalplaner i Aalborg Kommune

Digitale lokalplaner løfter Aalborg Kommune

Ved at digitalisere lokalplanerne fik Aalborg Kommune flere af de administrative opgaver ændret eller automatiseret - og fik samtidig gladere medarbejdere og borgere. NIRAS står bag den digitale løsning.

Lokalplaner er vigtige. De kan ændre lokalområder, påvirke huspriser og på andre måder forandre indbyggernes liv og omgivelser.

Derfor ligger der et stort arbejde med at udarbejde lokalplanerne, så det sker korrekt. Ikke mindst i store kommuner som Aalborg, der i 2015 bad NIRAS digitalisere arbejdet med lokalplanerne i et projekt, der løb over et år.

Læs mere om digitale planer her. 

Sikrer ensartede lokalplaner

Før projektet foregik arbejdet med udarbejdelse af lokalplaner, produktion af kort og pdf-filer i en mere omstændig og analog proces. I dag, hvor alt er digitaliseret, har man sikret en mere ensartet produktion af lokalplaner, idet man nu bruger samme digitale skabelon hver gang.

Det nye lokalplan-modul er udviklet og supporteret af NIRAS uden brug af underleverandører. For kunden betyder det blandt andet, at NIRAS selv kan bestemme, hvad der skal udvikles hvornår, og at fleksibiliteten er stor i den konkrete løsning. Både i forhold til udviklingen af systemet og i den løbende drift.

Borgeren kan med et tryk på en knap give sin mening til kende og vedhæfte filer

Fordelene er store. Med det nye system skriver kommunens medarbejdere direkte ind i lokalplansystemet og kan hele tiden opdatere planerne med kort, fotos og andre relevante data og informationer. Links til planerne kan sendes mellem de relevante afdelinger og til de politiske udvalg, der let kan tilgå planerne på computere og tablets.

Større inddragelse af borgere

For aalborgenserne betyder systemet, at de altid kan tilgå de lokalplaner, de ønsker. De kan slå op i kort, finde adresser, og se hvilken status den enkelte lokalplan har.

Når lokalplanen er i høring, kan borgerne med et tryk på en knap give sin mening til kende og vedhæfte filer. Materialet bliver opsamlet i systemet og kan herfra eksporteres og samles i en hvidbog med indsigelser, kommentarer etc. Herefter bliver den justerede plan godkendt politisk. 

Aalborg Kommune har bestilt og betalt for udvikling af en række særlige værktøjer, og bl.a. den specielle skabelon for lokalplanerne, har kommunen velvilligt ladet andre kommuner drage fordel af. 

Fleksibelt og effektivt system

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanskabelonen gennemgik kommunen eksempelvis tidligere lokalplaner, for at se hvilken lovgivning medarbejderne skal være opmærksom på i udarbejdelsen. Herved er det lykkedes kommunen at indbygge en tjekliste, som alle medarbejdere nu husker i deres arbejdsgang.

Det gav et stort frasebibliotek, der siden er bygget ind i systemet, og som gør, at man lynhurtigt kan oprette en ny forudfyldt lokalplan. Kun detaljer skal justeres fra plan til plan, fordi systemet genbruger det tidligere arbejde.

Aalborg Kommune lader nu andre kommuner bruge systemet og det paradigme, der ligger bag. Samtidig er kommunen ved se på flere anvendelsesmuligheder for modulet.

Det nye lokalplan-modul er udviklet og supporteret af NIRAS uden brug af underleverandører.