Byplanlægning

Visualization of residential area

NIRAS’ byplanlæggere tager afsæt i, at byer er komplekse, og løsningerne skal udvikle byens kvaliteter. Vi tænker derfor i helheder og sammenhænge, når vi arbejder med byer som rammen om det gode liv.

 

Vores særlige profil gør os i stand til at støtte byens interessenter i netop deres ønsker. Vi dækker alle dele af byens fysik og organisering – fra udvikling og visualisering af nye ideer til produktion af operative planer og indsatser.

Fra de overordnede startegier til de konkrete byrum arbejder vi tæt sammen med relevante fagligheder og interessenter. Udover en særlig tilknytning til Landskabsarkitektur og Antropologi, har vi udviklet nære samarbejder med eksperter inden for bl.a. trafik, økonomi, miljø og hydrologi.

Vi agerer ofte i tæt samspil med både myndigheder, politikere og udviklere, og med fokus på bæredygtighed skaber vi løsninger, som sikrer værdi og livskvalitet på lang sigt.