Projekt

Detaljeret 3D-model giver Aarhus Kommune overblik over 176.000 bygninger

Info 3D Aarhus Midtby Stort Udsnit

Aarhus Kommune har ambitiøse mål for at gå nye veje med brug af 3D–data i planlægningen og dialogen med borgerne. NIRAS har leveret en digital 3D-bygningsmodel af hele kommunen, som skal gøre ambitioner til virkelighed.

28. august, 2017
  • SDG: #11
  • Sektor: Byggeri, Data & Digitalisering
  • Lande: Danmark
  • Klient: Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vokser med hastige skridt. Frem mod 2030 forventer kommunen 75.000 nye indbyggere, 20.000 nye studerende og 50.000 nye boliger og arbejdspladser. Det kræver fokus på fremtidens vækst og udvikling af byen at imødekomme denne udvikling.

Et nyt, digitalt 3D-kort over hele Aarhus Kommune har gjort det muligt at se byen fra oven med eksisterende og kommende bygninger. Det er til stor gavn for Aarhus Kommune, der skal bruge de digitale 3D-kort som et værktøj til at projektplanlægge nye udbygninger, infrastruktur og byomdannelse.

3D er effektivt i planlægning

De digitale 3D-modeller er effektive, når der skal udarbejdes projektforslag til byomdannelse og nye udbygninger. De gør det muligt at vise ”før og efter”-situationer, vurdere bygningsvolumer og alternative løsninger kan præsenteres i sammenhæng med de eksisterende omgivelser.

176000

bygninger produceret i 3D for Aarhus Kommune

Ud over at effektivisere planlægningsprocessen ved udbygninger og byomdannelse kan digital 3D- data også anvendes til landskabsvurderinger, visibilitetsanalyser og undersøgelser af placeringsmuligheder for nye anlæg i det åbne land.

Øget kendskab til brug af 3D

Specialister fra NIRAS har produceret flere end 176.000 bygninger i 3D for Aarhus Kommune. Opgaven omfatter også en tilpasset, digital terrænmodel og et kommunedækkende 3D-vegetationslag, som består af skove og beplantningsbælter. 3D-modellen over Aarhus Midtby er produceret med detaljerede specifikationer, mens den resterende del af kommunen er produceret ved hjælp af semiautomatiske metoder.

Projektet for Aarhus Kommune er det største af en række aktuelle 3D-projekter, som NIRAS udfører. Men fælles for stort set alle projekter er, at NIRAS både leverer data og workshops, så brugerne på få dage kan lære at arbejde i 3D med egne projekter. Kursusaktiviteterne omfatter dataadministration, modellering af projekter og præsentation i online 3D-viewer.

Vil du vide mere?

Jesper Rye Rasmussen

Jesper Rye Rasmussen

Projektchef

Allerød, Denmark

+45 2399 1488

Morten M. K. Sørensen

Morten M. K. Sørensen

Ekspertisechef, Civilingeniør, Geodata

Allerød, Denmark

+45 4072 8868

Se også: